เปิดรับผลงานแล้ว! “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 21

162

เซเว่นบุ๊คอวอร์ด (7 Book Awards) ปีที่ 21 เปิดรับผลงานหนังสือ 7 ประเภท ถึง 29 ก.พ. 67 ชิงรางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัล 1 แสนบาท

การประกวดหนังสือดีเด่นเซเว่นบุ๊คอวอร์ด (7 Book Awards) เป็นเวทีระดับประเทศที่ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนมากร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในหมวดต่างๆ ทั้งศิลปินแห่งชาติ ราชบัณฑิต และผู้เชี่ยวชาญวรรณกรรมชั้นนำของประเทศ โดยการพิจารณารางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 ที่ผ่านมาได้รับเกียรติจากคณะกรรมการถึง 51 ท่าน ร่วมกันพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้ง 7 ประเภท ได้แก่ กวีนิพนธ์ นวนิยาย การ์ตูน รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน สารคดี (ทั่วไป) และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์

ทั้งยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้แก่บุคคลที่ได้รับรางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักเขียน ในแวดวงนักเขียนและวรรณกรรม รวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ได้หันมาให้ความสนใจเรื่องการอ่าน การเขียน ตามนโยบายส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น

นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดเวที “ประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด” เพื่อเป็นพื้นที่แห่งโอกาสในการส่งเสริมนักเขียนทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่เยาวชนคนรุ่นใหม่จนถึงนักเขียนมืออาชีพ ได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานทรงคุณค่าให้กับสังคมไทยตามปณิธาน “Giving and Sharing” มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวนมาก โดยปี 2566 นี้มีผลงานส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 216 ผลงาน และมีผลงานที่ได้รับรางวัล 20 ผลงาน รางวัลยกย่องการสืบสานขนบวรรณศิลป์ท้องถิ่น 1 รางวัล และหนังสือแนะนำ 9 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 30 ผลงาน

หลากหลายผลงานที่ได้รับรางวัลจากเวทีเซเว่นบุ๊คอวอร์ด สร้างกระแส สร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนในสังคม อาทิ “บุพเพสันนิวาส” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ปี 2553 ประเภทนวนิยาย ผลงานของ “จันทร์ยวีร์ สมปรีดา” หรือนามปากกา “รอมแพง”

ผลงานของ “นิ้วกลม” หรือ “สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์” อาทิ หิมาลัยไม่มีจริง (เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 15) Homo Finishers (เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 16) ทักษะความสุข (เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 18) และล่าสุดผลงาน Ultraman เส้นชัยไร้เหตุผล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสารคดี จากเวทีรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 20

ขณะที่รางวัลประเภทสารคดี ชนะเลิศ “กุหลาบเปอร์เชียในแดนสยาม” ของ “กุสุมา รักษมณี” นักภาษาและวรรณคดีที่ได้รับการยอมรับนับถือในแวดวงวรรณกรรม และ “แม่นาก ภาคสมบูรณ์: MAE NAK CLASSICAL GHOST OF SIAM” คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานของ “เอนก นาวิกมูล” ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณกรรม

ดาวน์โหลดผลการประกวดเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 ได้ที่ https://7book.csrcpall.com/wp-content/uploads/2023/09/r7book20.pdf

เซเว่นบุ๊คอวอร์ดนับเป็นหนึ่งในเวทีที่ทุกคนรอคอย เป็นเวทีที่ให้มากกว่าเกียรติยศชื่อเสียง หรือเงินรางวัล หากแต่เป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ และกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่นให้บุคคลในแวดวงนักอ่าน นักเขียน ได้ไปต่อ เป็นศูนย์รวมใจของคนจำนวนมากที่อยากสร้างสรรค์สังคมผ่านตัวอักษร สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพเติมเต็มให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ส่งต่อคุณค่าให้กันและกัน

ก้าวสู่ปี 21 ของการประกวดหนังสือดีเด่นเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ยังคงเปิดรับผลงานทั้ง 7 ประเภท ได้แก่ ประเภทกวีนิพนธ์ การ์ตูน นวนิยาย รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน สารคดี (ทั่วไป) และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ (4 หมวด คือ กวีนิพนธ์ การ์ตูน นวนิยายขนาดสั้น และรวมเรื่องสั้น) ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อยู่ระหว่างดำเนินการ) และเงินรางวัล 100,000 บาท (สำหรับรางวัลชนะเลิศ ยกเว้นประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์) โดยผลงานหนังสือจะต้องจัดพิมพ์เป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรก ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 ถึงปัจจุบัน และสามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถสมัครได้ที่ https://7book.csrcpall.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2071 2903

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567 ได้ที่ https://7book.csrcpall.com/wp-content/uploads/2023/09/con721.pdf