สมาคมการขายตรงไทยปลื้ม สคบ. ให้ความสำคัญธุรกิจขายตรง ร่วมงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 17 ณ เมืองดูไบ

24

สมาคมการขายตรงไทย เรียนเชิญคณะผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เดินทางเข้าร่วมงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 17 ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ เกี่ยวกับทิศทางของอุตสาหกรรมขายตรงในระดับโลก โดยในงานนี้ คุณอุฬาร จิ๋วเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ ในการเสวนาเรื่อง “การสำรวจผลกระทบด้านปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองต่อการขายตรง” ร่วมกับภาครัฐและนักวิชาการจากประเทศมาเลเซียและประเทศจีน นอกจากนี้ ร.ต.ต.ดร.สุรเชษฐ์ เชื้อศรี นายกสมาคมการขายตรงไทย ได้เป็นตัวแทนสมาคมการขายตรงไทยขึ้นรับรางวัล “สมาคมที่ให้บริการดีเด่นแก่อุตสาหกรรมขายตรงไทย ตลอดระยะเวลา 40 ปี” จาก มร.โรเจอร์ บาร์เนท (Mr. Roger Barnett) ประธานสมาพันธ์การขายตรงโลก อีกด้วย

งานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก จัดขึ้นเป็นประจำทุก 3 ปี ด้วยการหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพไปในแต่ละประเทศสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ และแลกเปลี่ยนมุมมอง รวมถึงแบ่งปันข้อมูลด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการขายตรงและนักธุรกิจอิสระทั่วโลก โดยมีทั้งนักวิชาการ นักกฎหมาย ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักธุรกิจและผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำระดับโลกมาร่วมแชร์ประสบการณ์บนเวทีการประชุม