เฟดเอ็กซ์ ประเทศไทย คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ ในฐานะบริษัทที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 3 ปีต่อเนื่อง

9

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (FedEx Corp.) (NYSE: FDX) หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด่วนที่ใหญ่ที่สุดของโลก ได้รับรางวัลนานาชาติ ‘Best Companies to Work for in Asia in 2023’ หรือ บริษัทที่น่าทำงานด้วยที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนความเป็นองค์กรที่มีการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลดีเยี่ยมและมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรอย่างแท้จริง

เฟดเอ็กซ์ ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจ 100% เต็มจากพนักงาน ใน Total Engagement Assessment Model (TEAM) ซึ่งเป็นแบบสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงาน ครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย ผ่านคำถามเจาะลึกในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงความคาดหวังและประสบการณ์ในการทำงานของพนักงานในองค์กร

ในปี พ.ศ. 2566 เฟดเอ็กซ์ ได้จัดโครงการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของพนักงานให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มความสามารถมากมาย เช่น คอร์สเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะ การจัดอบรมให้คำปรึกษาจากหัวหน้างานเพื่อแนะแนวทางในการพัฒนาและการเติบโตในสายงาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปลูกฝังจิตสำนักให้เหล่าพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน ผ่านกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูธรรมชาติ การปกป้องพื้นที่ชายฝั่งทะเลและมรดกทางธรรมชาติของประเทศไทย รวมถึงการจัดการรีไซเคิลขยะให้เป็นเชื้อเพลิงโดยไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และมีการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านความยั่งยืนให้แก่เยาวชนไทย

“ที่ เฟดเอ็กซ์ เราให้ความสำคัญกับเพื่อนพนักงานของเราเป็นอันดับแรก และเป็นวัฒนธรรมที่เรายึดถือให้เป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นมิตรสำหรับทุกคน และช่วยเหลือดูแลกันและกันเป็นอย่างดี เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคง” นายเทียน หลง วูน กรรมการผู้จัดการเฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทยและมาเลเซีย กล่าว “รางวัลนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมานะพยายามและความสามารถของทีมงานทุกคน อีกทั้งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมของการทำงานที่เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจให้แก่กันและกัน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า ร่วมสร้างชุมชนที่น่าอยู่ มีชีวิตชีวา และอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับเราทุกคน”

HR Asia นิตยสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในเอเชีย และ Business Media International (BMI) ได้ร่วมมือกันจัดทำแบบสำรวจ Total Engagement Assessment Model (TEAM) มาเป็นเวลากว่า 10 ปี จนกลายเป็นแบบสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ได้รับความนิยมสูงสุดในภูมิภาคเอเชีย ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมกว่า 1.5 ล้านคน จาก ประเทศกัมพูชา จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ไต้หวัน อินเดีย และเวียดนาม