อาคารโกลเด้นเพลซ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ Gold จากสถาบันอาคารเขียวไทย

19

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ ได้รับรางวัล TREES ระดับ Gold จากผลงานการออกแบบและก่อสร้างอาคารโกลเด้นเพลซ สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ จากสถาบันอาคารเขียวไทย ตอกย้ำอาคารประหยัดพลังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า DAD ได้ส่งผลงานการออกแบบและก่อสร้าง “อาคารโกลเด้นเพลซ สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ” เพื่อเข้ารับการประเมินอาคารตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ หรือ TREE-NC ของสถาบันอาคารเขียวไทย ได้รับการพิจารณาให้ผ่านเกณฑ์ TREE-NC ในระดับ GOLD เมื่อเดือนมีนาคม 2566 โดย DAD ได้ให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบโครงการให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานตามเกณฑ์ที่สถาบันอาคารเขียวไทยกำหนด ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่การออกแบบให้มีพื้นที่เปิดโล่งมากกว่า 600 ตารางเมตร และพื้นที่สีเขียวมากกว่า 400 ตารางเมตร เพื่อสร้างบรรยากาศให้โล่งโปร่งสบาย ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน อีกทั้งยังมีต้นไม้รายล้อมรอบอาคาร เพื่อช่วยบังแสงแดด และลดอุณหภูมิจากภายนอกอาคาร ด้านการอนุรักษ์พลังงาน DAD ได้เตรียมจุดจอดรถ EV ไว้บริการแก่ผู้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าบริเวณด้านหน้าอาคาร ในด้านสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในอาคาร DAD ได้เลือกใช้แบบประหยัดน้ำ ซึ่งจะสามารถลดการใช้น้ำได้มากกว่าอาคารทั่วไปถึงร้อยละ 35 และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวแทนผลิตภัณฑ์ทั่วไป ในส่วนของระบบปรับอากาศรวมถึงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง DAD ได้เลือกใช้แบบที่ประหยัดพลังงานและมีคุณภาพสูง เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายและพลังงานในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย ของสถาบันอาคารเขียวไทย ด้านการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ (TREE-NC) แบ่งเกณฑ์การพิจารณาเป็น 8 หมวด ได้แก่ 1. การบริหารจัดการอาคาร 2. ผังบริเวณและภูมิทัศน์ 3. การประหยัดน้ำ 4. พลังงานและบรรยากาศ 5. วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง 6. คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร 7. การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ 8. นวัตกรรม โดย “อาคารโกลเด้นเพลซ สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ” สามารถทำคะแนนได้ 52 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ Gold จากคะแนนเต็ม 85 คะแนน

ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวว่า “DAD ได้มีการวางแผนตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการก่อสร้างอาคารโกลเด้นเพลส สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่ง DAD ได้ใส่ใจในทุกรายละเอียดในการก่อสร้าง เพื่อที่จะสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทยในระดับ GOLD จากสถาบันอาคารเขียวไทย ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เราต้องมุ่งมั่นพัฒนาและแข่งกับตนเองให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนำไปสู่เป้าหมายการลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน”