แม็คโครจับมือพาณิชย์จังหวัด หน่วยงานท้องถิ่น ขยายการรับซื้อตรงสินค้าเกษตรทุกภูมิภาค

29

แม็คโครจับมือพาณิชย์จังหวัด หน่วยงานท้องถิ่น ขยายการรับซื้อตรงสินค้าเกษตรทุกภูมิภาค สร้างความเชื่อมั่นสินค้าเพียงพอ แม้คาดการณ์เอลนีโญกระทบผลผลิตเกษตร

จากคาดการณ์ของศูนย์วิจัยกสิกรไทยว่า แนวโน้มผลผลิตทางการเกษตรในช่วงครึ่งปีหลังอาจได้รับผลกระทบจากภาวะแห้งแล้งเนื่องจากปรากฎการณ์เอลนีโญ ส่งผลให้พืชเกษตรสำคัญของไทยที่ปกติจะมีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงปลายปีเกิดความเสียหาย รวมถึงสินค้าปศุสัตว์และประมงซึ่งอาจได้รับผลกระทบเช่นกัน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นและผู้ประกอบการอาจต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น

แม็คโคร พร้อมยืนหยัดสร้างความเชื่อมั่น ตอกย้ำความเป็นศูนย์รวมอาหารสดและวัตถุดิบเพื่อผู้ประกอบการและลูกค้าทุกกลุ่ม ได้วางแผนร่วมกับพาณิชย์จังหวัด หน่วยงานท้องถิ่น และทีมงานฝ่ายจัดซื้อส่วนภูมิภาคของแม็คโครที่อยู่ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าสนับสนุนและวางแผนการรับซื้อจากเกษตรกรอย่างใกล้ชิด อีกทั้งวางแผนบริหารจัดการปริมาณผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงดูแลราคาให้เกิดความเป็นธรรมกับเกษตรกรผู้ผลิตและลูกค้าทุกกลุ่ม โดยครึ่งปีหลังตั้งเป้ารับซื้อสินค้ากลุ่มผัก ผลไม้ไทยสูงขึ้นกว่าปี 2565 ถึง 23%

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “แม็คโคร ยืนหยัดช่วยเหลือเกษตรกรไทยเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญ พร้อมเชื่อมโยงภาคการผลิตสู่การบริโภค เป็นช่องทางกระจายสินค้าเกษตรจำนวนมากในแต่ละปี ซึ่งทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะมีสินค้าจำหน่ายได้อย่างเพียงพอต่อทุกความต้องการ ในราคาที่เหมาะสม และทำให้การดำเนินธุรกิจเดินหน้าอย่างราบรื่น พร้อมสร้างโอกาสการเติบโตให้เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน”