เกื้อกูล Local Enterprises Exposition 2023: “ธุรกิจชุมชน คน-ของ-ตลาด โมเดล” กลไกสร้างความมั่งคั่งให้กับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

10

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล (ที่ 3 จากขวา) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เกื้อกูลLocal Enterprises Exposition 2023 หรือ เกื้อกูลLEs Exposition 2023 ภายใต้แนวคิด “ธุรกิจชุมชน คน-ของ-ตลาด โมเดล กลไกสร้างความมั่งคั่งให้กับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน” จัดโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สังกัดสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สถาบันเกื้อกูลเศรษฐกิจชุมชน โดยมี ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา (กลาง) ผู้อำนวยการ บพท., จาดุร อภิชาตบุตร (ที่ 2 จากซ้าย) ที่ปรึกษาผู้อำนวยการหน่วย บพท., ฉัตรชัย พรหมเลิศ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่, วนัส แต้ไพสิฐพงษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่, ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย (ขวาสุด) ประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาการขับเคลื่อนวิทยสถาน “ธัชภูมิ” เพื่อการพัฒนาพื้นที่ และ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการกรอบการวิจัย เกื้อกูลLocal Enterprises ให้เกียรติเข้าร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ลานร่ำรวย ชั้น 5 เดอะ สตรีท รัชดาฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจเข้าร่วมโครงการ ‘เกื้อกูลLocal Enterprises’ ได้ที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โทรศัพท์ 0 2109 5432 ต่อ บพท. หรือ เว็บไซต์ : https://www.nxpo.or.th/A/