การเคหะแห่งชาติเดินหน้าต่อเนื่อง เตรียมย้ายผู้อยู่อาศัยเข้าอาคารใหม่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 “อาคาร D1”

13

“การเคหะแห่งชาติ” ดำเนิน “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง” อย่างต่อเนื่อง โดยได้นำร่อง “อาคารพักอาศัยแปลง G” ขึ้นเป็นอาคารแรก พร้อมทั้งได้ย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมจากอาคารแฟลตที่ 18-22 เข้าอยู่เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ระยะที่ 2 อาคาร D1 จำนวน 612 หน่วย

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยความคืบหน้า “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง” ว่าล่าสุดได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าอยู่อาศัยในอาคารใหม่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร D1 จำนวน 4 รุ่น (อาคารแฟลตที่ 23-32) โดยมี นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมจัดขึ้นเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยที่มีสิทธิเช่าในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานการก่อสร้างอาคาร D1 และรับทราบสิทธิการเข้าอยู่ในอาคารใหม่ รวมถึงการขอรับเงินชดเชยสิทธิกรณีไม่ขอรับสิทธิเข้าอยู่อาศัยในอาคารใหม่ แผนการรื้อย้าย วิธีการจับสลากเลือกชั้น เลือกห้อง และการยืนยันสิทธิเช่า เป็นต้น

“การเคหะแห่งชาติมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงให้ประสบความสำเร็จ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากเดิมให้เป็น Smart City เมืองน่าอยู่ น่าอาศัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยตามแผนผู้อยู่อาศัยจากแฟลต 23-32 จะเข้าอยู่อาศัยในอาคาร D1 สูง 35 ชั้น มีหน่วยพักอาศัยทั้งหมด 612 หน่วย กรณีถ้าผู้อยู่อาศัยเดิมไม่ขอรับสิทธิเข้าอยู่อาคารใหม่ จะได้รับเงินชดเชยสิทธิ 4 แสนบาท เงินช่วยเหลือการขนย้าย 1 หมื่นบาท” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าว

ด้าน นายอภิสาร บริบาลบุรีภัณฑ์ ผู้พักอาศัยแฟลตที่ 30 กล่าวว่า สำหรับการประชุมเตรียมความพร้อมให้กับผู้อยู่อาศัยก่อนขึ้นอาคารใหม่เป็นเรื่องที่มีประโยชน์มาก เพราะหลายเรื่องผู้อยู่อาศัยยังไม่ทราบรายละเอียดและยังไม่เข้าใจเรื่องกฎระเบียบ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ถือว่าได้ความชัดเจนและมีความเข้าใจมากขึ้น โดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะถึงเวลาในการย้ายไปอยู่อาคารใหม่เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เพราะแฟลตดินแดงเดิมชำรุดทรุดโทรมไปมาก บางห้องมีน้ำรั่วซึม จนต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นชั่วคราว จึงขอขอบคุณการเคหะแห่งชาติที่พัฒนาโครงการดี ๆ สำหรับผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง โดยเฉพาะการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ อีกทั้งโครงการใหม่ยังมีกฎระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกันที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ชุมชนดินแดงมีมาตรฐานที่ดีขึ้น ทั้งในด้านสังคม สภาพแวดล้อม สุขอนามัย ถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนดินแดงอย่างแท้จริง

ขณะที่ นายวิทยา จินดารักษ์ อดีตประธานชุมชน กล่าวเสริมว่า การประชุมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ ทำให้ชาวแฟลตมีความรู้เรื่องขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อขึ้นอาคารใหม่ ซึ่งเป็นที่อยู่ที่มีความเจริญ สะอาด ทันสมัย ดีกว่าแฟลตดินแดงเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาและมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขอนามัยอย่างมาก อาคารหลังใหม่จะมีความน่าอยู่ สะอาด และปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัยมากกว่าที่เดิมอีกด้วย ต้องขอบคุณการเคหะแห่งชาติที่ทำให้ชาวแฟลตดินแดงได้มีที่อยู่ใหม่ในพื้นที่เดิมที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับ

การจัดประชุมการเตรียมความพร้อมการเข้าอยู่อาศัยในอาคารใหม่ฯ ให้กับผู้อยู่อาศัย ถือเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยให้ได้รับรู้และรับทราบถึงการดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ทุกขั้นตอนตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนอีกด้วย