ดีป้า ผนึกกำลัง สทท. เดินหน้าติดอาวุธดิจิทัลผู้ประกอบการ ชูแพลตฟอร์มแห่งชาติ ThailandCONNEX บูมท่องเที่ยวไทย

18

ดีป้า ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมสัมมนาพิเศษ ยกระดับ Up Skill: “เครื่องมือดิจิทัล และกลยุทธ์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน เพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย” เพื่อเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) จัดกิจกรรมสัมมนาพิเศษ ยกระดับ Up Skill: “เครื่องมือดิจิทัล และกลยุทธ์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน เพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัลที่ ดีป้า บูรณาการการทำงานกับ บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด พัฒนา ThailandCONNEX เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลาง ธนาคารข้อมูล และโทเคนดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว (National Digital Tourism Platform, Data Bank and Token) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับศักยภาพการแข่งขัน สร้างโอกาสทางการตลาด ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็งในโลกยุคดิจิทัล

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อที่หลากหลาย อาทิ ThailandCONNEX โอกาสที่มากขึ้นในต้นทุนที่ต่ำกว่า Travel MarTech Talk ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ กลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวยุค 5.0 การเพิ่มลูกค้าเป้าหมายด้วย Tiktok Marketing และการเพิ่มรายได้ด้วย AI / Chatbot / ChatGPT ซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ThailandCONNEX ถือเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มสัญชาติไทยที่ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่าย ลดขั้นตอนความยุ่งยาก มุ่งเน้นประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้งาน ตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน โดยนำเทคโนโลยีที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ เช่น บล็อกเชน ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ภายใต้มาตรฐานข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ในการประมวลผลเพื่อค้นหาคุณลักษณะ แนวโน้ม ความชอบ และความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการแก่ผู้ประกอบการ เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกันยังเป็นการยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยให้สามารถแข่งขันได้ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ThailandCONNEX ยังมีระบบโทเคนที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีเครื่องมือกระตุ้นการใช้จ่าย เพิ่มการซื้อซ้ำ และสร้างพันธมิตรกับผู้ประกอบการรายอื่น

สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยและประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX และติดตามข้อมูลข่าวสารรวมถึงความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ที่ www.thailandconnex.com, Facebook Page: ThailandCONNEX และศูนย์บริการลูกค้า 0 2171 9900