“มาร์ส เพ็ทแคร์” รีไซเคิลซองอาหารสัตว์เลี้ยงกว่า 7 ตันจากโครงการ “แลกแล้ว-ลดเลย” ปีที่ 2 เพื่อผลิตบล็อกปูพื้นและเก้าอี้ให้ BMA Dog Park สวนเทียนทะเลพัฒนาพฤกษาภิรมย์

56

มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) เผยโครงการ “แลกแล้ว-ลดเลย” (SWAP Recycling) ปีที่ 2 ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างล้นหลาม โดยสามารถรวบรวมถุงผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงใช้แล้วได้กว่า 655,000 ซอง และช่วยลดขยะบรรจุภัณฑ์ได้ประมาณ 7.3 ตัน โดยนำถุงผลิตภัณฑ์ไปรีไซเคิลและนำมาปรับภูมิทัศน์ของ BMA Dog Park สวนเทียนทะเลพัฒนาพฤกษาภิรมย์

นายรัชกร เจนพัฒนพงศ์ ผู้จัดการทั่วไป ประจำประเทศไทยและอินโดจีน บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและอยากเห็นอนาคตที่พลาสติกบรรจุภัณฑ์จะไม่เป็นขยะอีกต่อไป จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการ “แลกแล้ว-ลดเลย” (SWAP Recycling) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เมื่อปีที่ผ่านมา ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการลดขยะและ รีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพียงนำถุงเปล่าอาหารสุนัขหรืออาหารแมว มาแลกรับส่วนลดในการซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงแบรนด์ในเครือของมาร์ส เพ็ทแคร์ คือ PEDIGREE® WHISKAS® IAMS® CESAR® และ SHEBA® สูงสุด 100 บาท ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีผู้บริโภคเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 106,701 คน ผ่าน 174 ร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยสามารถรวบรวมถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกอาหารสุนัขและแมวที่ใช้แล้ว ได้กว่า 655,000 ถุง มีน้ำหนักรวม 7,262 กิโลกรัม และส่งต่อไปยังโรงงานรีไซเคิลที่จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลขยะพลาสติก เพื่อแปรรูปบรรจุภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นรูปแมว บล็อกปูพื้นรูปอุ้งเท้าสุนัข และม้านั่งรูปกระดูก

นายรัชกร เจนพัฒนพงศ์

“โครงการแลกแล้ว-ลดเลย ปีที่ 2 ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ส่งผลให้เราสามารถลดขยะพลาสติกบรรจุภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงได้มากถึง 7.3 ตันในปีที่ผ่านมา ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคมีความตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติกมากขึ้น โดย 95% ของผู้ร่วมกิจกรรมซื้อสินค้าของมาร์ส เพ็ทแคร์เป็นประจำ กว่า 60% มีแรงจูงใจหลักในการร่วมกิจกรรมคือความต้องการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และกว่า 90% ยืนยันว่านโยบายด้านความยั่งยืนของแบรนด์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยมาร์ส เพ็ทแคร์ ได้นำเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งที่ผลิตจากการรีไซเคิลถุงบรรจุภัณฑ์มอบให้กับกรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของ BMA Dog Park สวนเทียนทะเลพัฒนาพฤกษาภิรมย์ สู่เป้าหมายการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นให้กับสัตว์เลี้ยง” นายรัชกร กล่าว

นายประพาส เหลือศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ “แลกแล้ว-ลดเลย” ของมาร์ส เพ็ทแคร์ ในการลดขยะบรรจุภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ส่งเสริมให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงแยกขยะ และต่อยอดด้วยการนำผลิตภัณฑ์จากการรีไซเคิลมาตกแต่งสวนสาธารณะเพื่อสุนัขของกรุงเทพมหานครเป็นแห่งที่สองในครั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณมาร์ส เพ็ทแคร์ ที่มีความตั้งใจในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดขยะบรรจุภัณฑ์ และร่วมขับเคลื่อนค่านิยมการคัดแยกขยะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นนามธรรม” นายประพาส กล่าว

นายประพาส เหลือศิรินภา

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ BMA Dog Park สวนเทียนทะเลพัฒนาพฤกษาภิรมย์ เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและมาร์ส เพ็ทแคร์ เพื่อพัฒนาสวนสาธารณะเพื่อสุนัขให้ตอบโจทย์สุนัขและเจ้าของมากขึ้นภายใต้โครงการ “Better Cities for Pets” หลังจากโครงการนำร่องความร่วมมือที่ปรับปรุง BMA Dog Park สวนวัชราภิรมย์ ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานครบถ้วน ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเมื่อปลายปี 2565 ที่ผ่านมา

นายรัชกร กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ Better Cities for Pets ของมาร์ส เพ็ทแคร์ ต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง เสริมสร้างสุขภาวะของสัตว์เลี้ยงที่ดีขึ้น ส่งเสริมกิจกรรมนอกบ้านระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยง รวมถึงมอบความรู้เรื่องการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม