ดีป้า ล่องใต้จัดกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ครั้งที่ 4 ภาคใต้ จ.ภูเก็ต

10

ดีป้า ล่องใต้จัดกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ครั้งที่ 4 ภาคใต้ จ.ภูเก็ต เร่งเครื่องยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

ดีป้า เดินหน้าจัดกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ครั้งที่ 4 ภาคใต้ เร่งสร้างความตระหนักและกระตุ้นผู้ประกอบการท่องเที่ยวประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล ThailandCONNEX และเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พร้อมเปิดพื้นที่ให้คำปรึกษา เจรจาจับคู่ธุรกิจกับเครือข่ายผู้ประกอบการดิจิทัล เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ครั้งที่ 4 ภาคใต้ ภายใต้โครงการ ‘เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล’ โดยมี นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด รวมถึงผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ภาคใต้ ตลอดจนผู้สนใจร่วมงานโดยพร้อมเพรียง ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ต แอนด์ สปา

ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ดีป้า เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นตัวเร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบกับปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ Online Travel Agents (OTAs) มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ดีป้า จึงได้ร่วมกับ
ทราวิซโก เทคโนโลยี พัฒนา ThailandCONNEX แพลตฟอร์มกลาง ธนาคารข้อมูล และโทเคนดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว (National Digital Tourism Platform, Data Bank and Token) ภายใต้โครงการ ‘เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล’ โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และแพลตฟอร์มดิจิทัล ThailandCONNEX เพื่อเสริมศักยภาพ ลดต้นทุน และขยายโอกาสการดำเนินธุรกิจ พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

สำหรับกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ครั้งที่ 4 ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย การเสวนาและเวิร์กชอป เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะดิจิทัลแบบเข้มข้นให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยตลอดระยะเวลา 2 วันของการจัดกิจกรรม ในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ThailandCONNEX โอกาสที่มากขึ้นในต้นทุนที่ต่ำกว่า วางแผน Content สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวให้เกิดยอดจองตามกระบวนการ Marketing Funnel, Travel Trend:  Why digital technology matter แนะนำการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่ภาคใต้ ภูเก็ตกับการเป็นเจ้าภาพจัด Phuket Expo 2028 การท่องเที่ยวชุมชนกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างความแตกต่างที่ยั่งยืน จัดการรูปแบบท่องเที่ยวแบบไหนที่ผู้ประกอบการไทยจะได้ประโยชน์ ถ่ายภาพง่าย ๆ ด้วยมือถือ กลยุทธ์การปรับตัวของผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้วย Smart Tourism และสร้างโอกาสทางธุรกิจ ฝ่าวิกฤตด้วยแหล่งเงินทุน นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการจากเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) อีกทั้งพูดคุย รับคำปรึกษา และเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวกับดิจิทัลสตาร์ทอัพ

“กิจกรรม Digital Tourism Business Matching จัดขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่หัวเมืองหลักด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลสัญชาติไทย ThailandCONNEX รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลจากเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัล โดยนำร่องครั้งที่ 1 ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา และครั้งที่ 4 ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว ผู้ให้บริการดิจิทัล และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก ส่วนครั้งที่ 5 ภาคตะวันออกจะจัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งนอกจากจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม ThailandCONNEX และเทคโนโลยีดิจิทัลจากดิจิทัลสตาร์ทอัพแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยวได้พบปะและรับคำปรึกษาจากผู้ให้บริการดิจิทัล เพื่อเป็นผู้ช่วยหรือคู่คิดทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยอีกด้วย”  ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ด้าน นายณัฐเศรษฐ กล่าวว่า ThailandCONNEX เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่าย ลดขั้นตอนความยุ่งยาก มุ่งเน้นประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้งาน ตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพ เช่น บล็อกเชน ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมสนับสนุนด้วยทีมงานมืออาชีพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวในด้านการออกแบบ ปรับปรุงสินค้าและบริการ และต่อหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริมที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดย ThailandCONNEX พร้อมที่จะเป็นตัวกลางเชื่อมต่อผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวทั่วไทยเข้ากับตัวแทนท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยและประชาชนทั่วไปที่สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.thailandconnex.com, Facebook Page: ThailandCONNEX และ ศูนย์บริการลูกค้า 0 2171 9900