มูลนิธิ EDF รับมอบทุนนักเรียนหญิง ม.ปลาย 1,500,000 บาท จากสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย

12

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางพลอยภัสสร์ พูลสวัสดิ์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารรับมอบเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) จากสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย (American Women’s Club of Thailand) นำโดยนางแซนดร้า ฮาร์ฟอร์ด (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานร่วม นางวาเลอรี่ มูนอซ (ที่ 3 จากขวา) และนางมาเรีย ลุยซา (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการด้านทุนการศึกษา เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยากจนในปีการศึกษา 2566 จำนวน 250 คน โดยมีนางสาวศิริลักษณ์  อันตรเสน (ขวาสุด) ผู้จัดการโครงการทุนการศึกษา นายวิจิตร นิลผาย (ซ้ายสุด) ผู้จัดการระบบสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมถ่ายภาพด้วย

สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหญิงระมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยากจนภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ EDF ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความมุ่งมั่นด้านสิทธิสตรีและความเท่าเทียมกันทางเพศ

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่ดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา โดยได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัล อาทิ รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

องค์กรหรือผู้ที่สนใจบริจาคทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน ตลอดจนร่วมทำกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนหรือชุมชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิ EDF โทรศัพท์ 02-579-9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-16.30 น.) อีเมล [email protected] หรือ Line: @edfthai สำหรับการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

นอกจากนั้นสามารถติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิได้ที่เว็บไซต์ www.edfthai.org เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai อินสตราแกรม https://www.instagram.com/edfthailand/ และทวิตเตอร์ https://twitter.com/EDFFoundation