ร่วมสร้างความเท่าเทียมในสังคมผ่านการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้หญิงไทย เนื่องในวัน International Women’s Day กับ TikTok “

48

ร่วมสร้างความเท่าเทียมในสังคมผ่านการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้หญิงไทย เนื่องในวัน International Women’s Day กับ TikTok “ส่งเสริมทักษะเชิงดิจิทัล-เพิ่มโอกาสสร้างรายได้-ผลักดันการเข้าถึงสิทธิ์ประโยชน์สตรี”

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวัน International Women’s Day ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้คนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสามารถและความสำคัญของผู้หญิงโดยเป็นวันสำคัญที่ได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติ (UN) TikTok ในฐานะแพลตฟอร์มความบันเทิงที่สนับสนุนให้ทุกคนกล้าแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ คอมมูนิตี้ที่เชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกให้ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ที่ซึ่งทุกคนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่จึงทำให้กระแสเทรนด์ฮิตใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลาบน TikTok และเพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ทุกคนในคอมมูนิตี้เห็นความสำคัญในเรื่องความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์บนแพลตฟอร์ม TikTok จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษขึ้นมากมาย

ซึ่ง International Women’s Day ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม “#EmbraceEquity” เพื่อรณรงค์ให้ผู้คนทั่วโลกยอมรับและเข้าใจเรื่องความเท่าเทียม รวมถึงเพื่อให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้หญิงในยุคปัจจุบันที่เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม

ข้อมูลจากธนาคารโลกได้ระบุว่าประเทศไทยมีสัดส่วนแรงงานผู้หญิงสูงถึง 45.61% จากตลาดแรงงานทั้งหมดในประเทศ และนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าผู้หญิงมีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนประเทศชาติมาโดยตลอด จนกลายเป็นภาพคุ้นตาที่เราจะเห็นผู้หญิงอยู่ในทุกๆ แวดวงของสังคม ตั้งแต่อาชีพแรงงานรับจ้างทั่วไป ไปจนถึงระดับผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหารในองค์กรขนาดใหญ่

และเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งการตระหนักถึงความสำคัญของผู้หญิงเนื่องในวัน IWD ปีนี้ TikTok ได้ร่วมมือกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (DWF) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้หญิงไทย โดยมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมทักษะเชิงดิจิทัล การเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ และการผลักดันการเข้าถึงสิทธิ์ประโยชน์สตรี

พร้อมกันนี้ ภายในงานประกาศความร่วมมือเนื่องในโอกาส วันสตรีสากล ประจำปี 2566 TikTok ได้รับเกียรติจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าเยี่ยมชมบูธกิจกรรมพิเศษของ TikTok ซึ่งจัดขึ้น ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้คอนเซ็ปต์งาน “พลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน”

บทบาทของผู้หญิงในโลกยุคใหม่

เห็นได้ชัดว่าผู้หญิงในยุคปัจจุบันมีบทบาทสำคัญต่อสังคม นับตั้งแต่หน้าที่ความรับผิดชอบในครอบครัวไปจนถึงบทบาทในที่ทำงานในหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานภาคเอกชนหรือภาครัฐ ข้อเท็จจริงนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงนั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในหลายแง่มุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกทุกวันนี้ที่ผู้คนทั่วโลกสามารถติดต่อกันได้อย่างไร้ขีดกำจัด แม้จะสร้างโอกาสมากมายแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้หญิงก็ต้องเผชิญความท้าทายนานับประการที่ตามมาด้วย ดังนั้นการมอบโอกาสและการส่งเสริมผู้หญิงในประเทศไทยจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะยังมีผู้หญิงไทยบางกลุ่มที่ยังคงเผชิญกับปัญหาการเข้าถึงโอกาสในการสร้างรายได้ที่จำกัด ทั้งที่จริงๆ แล้วผู้หญิงกลุ่มนี้หลายคนอาจมีทักษะการทำงานที่ดี แต่อาจขาดองค์ความรู้ในการประยุกต์ทักษะที่มีให้เป็นโอกาสในการสร้างรายได้

อย่างไรก็ดี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (DWF) ตระหนักถึงความท้าทายดังกล่าวที่ผู้หญิงไทยต้องเผชิญ และเล็งเห็นว่าความร่วมกับ TikTok ในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงผู้หญิงไทยได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อส่งเสริมผู้หญิงในประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้น

กลยุทธ์เพื่อผลักดันความเท่าเทียมทางเพศ

เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของ TikTok ในการสร้างคอมมูนิตี้ที่ส่งเสริมทุกคนให้กล้าแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ จึงได้ร่วมมือกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (DWF) เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมผ่านการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้หญิงไทย 3 ด้าน ดังนี้

  • ส่งเสริมทักษะเชิงดิจิทัล: หนึ่งในองค์ความรู้ที่จำเป็นที่สุดที่จะช่วยให้ผู้หญิงไทยสามารถก้าวข้ามความท้าทายในยุคนี้ได้ คือ การเพิ่มทักษะเชิงดิจิทัล ความร่วมมือในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างองค์ความรู้และทักษะเชิงดิจิทัลเพื่อใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม TikTok ในการสร้างอาชีพให้กับผู้หญิงไทย
  • เพิ่มโอกาสสร้างรายได้: ผ่านการจัดการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้หญิงไทยในการใช้แพลตฟอร์ม TikTok เพื่อสร้างรายได้ อาทิ เทคนิควางแผนสร้างวีดีโอคอนเทนต์ที่โดนใจผู้ชม ฯลฯ
  • ผลักดันการเข้าถึงสิทธิ์ประโยชน์สตรี: การเข้าถึงข้อมูลด้านสิทธิสตรีถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้หญิงไทย TikTok ได้สร้างแคมเปญ #TikTokForHer เพื่อช่วยให้ผู้หญิงไทยทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลสิทธิมีประโยชน์ต่างๆ ที่จำเป็นของผู้หญิง

สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน

ความร่วมมือกันระหว่างTikTok และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (DWF) ไม่เพียงแต่จะมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงเท่านั้น แต่นำมาซึ่งแรงบันดาลใจใหม่ๆ และชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ในการใช้แพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้หญิงทุกช่วงวัยสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถและหลุดพ้นจากข้อจำกัดทางสังคม

นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้หญิงทุกคน ผ่านการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ การเข้าถึงสิทธิ รวมถึงเสรีภาพในการแสดงออกความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้ อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจผ่านการนำเสนอเรื่องราวของผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จอีกด้วย

การส่งเสริมวัฒนธรรมและมาตรฐานใหม่

ความร่วมมือในครั้งนี้ เนื่องในโอกาสวัน International Women’s Day ในเดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2566 ได้แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของ TikTok ในการส่งเสริมความเสมอภาคและความหลากหลายในสังคม และเพื่อตอกย้ำความทุ่มเทดังกล่าว TikTok ได้เปิดตัวแคมเปญ #WomenOfTikTok เพื่อเชิญชวนให้ครีเอเตอร์และผู้ใช้ทั้งหมดร่วมแบ่งปันเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงโดยครอบคลุมทุกหมวดหมู่ของเนื้อหาตั้งแต่ ไลฟ์สไตล์ การศึกษา เกม เซเลบริตี้ ฯลฯ พร้อมชวนทุกคนให้ร่วมแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้หญิงไทยผ่านแคมเปญ #TikTokForHer ได้ตลอดเดือนมีนาคม

TikTok ในฐานะแพลตฟอร์มแห่งความคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ และความบันเทิง เราต้องการที่จะเป็นกระบอกเสียงให้ผู้หญิงทุกคน เพื่อช่วยปลดล็อกโอกาสที่ไร้ขอบเขตให้กับผู้หญิงในทุกสาขาอาชีพ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และโลกใบนี้ไปด้วยกัน