“วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก” จัดต่อเนื่องปีที่ 10

75

กรมอุทยานฯ จัดงาน “วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก” (World Wildlife Day) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ครบรอบ 40 ปี ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี CITES

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีฯ นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา Mr.Renaud Meyer UNDP Resident Representative to Thailand ศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวพิมพาวดี พหลโยธิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WWF Thailand พล.ต.ต.เพชรรัตน์ แสงไชย เลขาธิการมูลนิธิฟรีแลนด์ ร่วมงาน ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารสืบ นาคะเสถียร กรมอุทยานแห่งชาติฯ

นายอรรถพล กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นวาระครบรอบ 50 ปีของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือ CITES ซึ่งมีการลงนามรับรองครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2516 ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นโอกาสครบรอบ 40 ปี ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันการเข้าร่วมเป็นภาคี CITES ในปี พ.ศ. 2526 โดยในช่วง 40 ปีที่ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญา CITES ได้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีบท บัญญัติที่สอดคล้องรองรับข้อกำหนดตามอนุสัญญา เช่น พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ที่เพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดตั้งด่านตรวจสัตว์ป่าเพื่อกำกับดูแลการนำเข้าส่งออกสัตว์ป่า ต่อมา ใน พ.ศ. 2558 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายนี้เพื่อรองรับการบรรจุช้างแอฟริกา ซึ่งเป็นสัตว์ป่าต่างประเทศชนิดแรกที่กำหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองรวมถึงการออกกฎหมายใหม่ คือ พระราชบัญญัติงาช้าง เพื่อการดำเนินการแก้ไขปัญหางาช้างที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวโยงกับการค้าระหว่างประเทศ และ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ฉบับที่มีผลบังคับ ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลสัตว์ในบัญชี CITES ภายในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

“ประเทศไทยได้ผลักดันให้วันที่ 3 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก หรือ World Wildlife Day” เมื่อครั้งที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม CITES CoP16 เมื่อปี พ.ศ. 2556 และต่อมาที่ประชุมสหประชาชาติ หรือ UN ได้ให้การรับรอง ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 6 และนับเป็นปีที่ 10 ที่ไทยได้มีการจัดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกอย่างต่อเนื่อง” นายอรรถพลกล่าว

ทั้งนี้ งานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดขึ้นบริเวณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารสืบ นาคะเสถียร กรมอุทยานแห่งชาติฯ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ นิทรรศการแสดงผลงานการประกวดภาพถ่าย วีดิทัศน์ TikTok Content และภาพยนตร์จาก World Wildlife Day Film Showcase 2023 กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ (Wildlife and Youth) กิจกรรมตลาดนัดสินค้าที่ระลึกเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า (Wildlife Shops) กิจกรรมเสียงสะท้อนจากสัตว์ป่า (Wildlife Voice) กิจกรรมถ่ายภาพโปรโมทงาน (Wildlife Post and Share) กิจกรรมสำรวจสัตว์ป่า (Wildlife Discovery Mini Zoo) และกิจกรรมสลากสัตว์ป่า (Wildlife Lotto for charity)