‘คิงส์แพ็ค’ ผู้ผลิตถุงขยะ ‘ฮีโร่’ ลุยกิจกรรมจัดการขยะในชุมชน คิกออฟเปิดตัวโครงการ ‘ไม่เทรวม’ นำร่อง กทม. 3 เขต

65

บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก เจ้าของแบรนด์ ‘ฮีโร่’ ผู้นำผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในครัวเรือน อาทิ ถุงขยะตราฮีโร่ ถุงขยะแดง ถุงซิป และบรรจุภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ  ลุยกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการเรียนรู้การจัดการขยะในชุมชน ร่วมเปิดตัวโครงการ ‘ไม่เทรวม’ ตลอดจนรถขยะแบบใหม่ ‘ไม่เทรวม’ เริ่มนำร่องการคัดแยกขยะชุมชนต้นแบบใน 3 เขต กทม. ได้แก่ ปทุมวัน, พญาไท และหนองแขม เพื่อสนองนโยบายกรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่ โดยนายทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ และ ‘รศ.ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์’ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเปิดตัวกิจกรรม

โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการตอกย้ำว่า ‘ฮีโร่’ ยังคงเดินหน้าในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายที่เน้นย้ำถึงการรับผิดชอบต่อสังคมโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ด้วยนโยบายการเข้าถึงชุมชนเพื่อให้ความรู้การจัดการขยะเปียก เช่น เศษอาหาร และขยะแห้ง เพื่อสร้างจิตสำนึกในการตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการขยะและสามารถทำได้จริงเริ่มจากที่บ้านและชุมชนใกล้บ้าน โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีปริมาณขยะเป็นจำนวนมากเช่น ตลาดสด โดยผ่านกิจกรรมการเดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป และมอบผลิตภัณฑ์จาก  ‘ฮีโร่’ ในชุมชน การสนับสนุนจุดตั้งถังขยะ และสื่อให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ

นายทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด เปิดเผยว่าการเข้าร่วม “โครงการ ‘ไม่เทรวม’ ในครั้งนี้ก็หนึ่งในหลายๆกิจกรรมของบริษัทที่จับมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำกิจกรรมต่อเนื่องให้สอดคล้องกับนโยบายของเราในการสร้างการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะและผลักดันให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างเพื่อส่งผลให้ชุมชนต่างๆในประเทศไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่ขึ้น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการนำถังขยะ ‘ไม่เทรวม’ ติดตั้งบนท้ายรถเก็บขยะเพื่อจัดการขยะแยกประเภท เพื่อเป็นการสื่อสารให้ทุกคนทราบว่า กทม. ไม่เทรวม มีรถขยะแบบใหม่ที่แยกเศษอาหารจากขยะอื่น ๆ โดยการนำร่องในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร และดำเนินการจัดการคัดแยกขยะนำร่องใน 3 เขต กทม. ได้แก่ เขตปทุมวัน, เขตพญาไท และเขตหนองแขม ด้วยการติดตั้งถังขยะแยกประเภทตามสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน เช่น วัด, ตลาดสด, สนามกีฬา, แฟลต ฯ ซึ่งวันนี้กทม.พร้อม และอยากชวนทุกคนเริ่มแยกขยะเศษอาหารด้วยกันครับ”

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจาก ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียได้ที่
Website: http://hero-lifestyle.com/
Facebook: https://www.facebook.com/HeroLifestyle