Pantip.com จับมือนักวิจัยไทยจากม.เกษตรศาสตร์เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ “ออโต้แท็ก” (Auto Tag) ครั้งแรกในไทย

274

Pantip.com ร่วมมือกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้เทคโนโลยี  Big Data Analytics สร้างนวัตกรรมสำหรับผู้ใช้บริการ เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการตั้งกระทู้มากยิ่งขึ้น

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ของเว็บไซต์ Pantip.com ที่ ยังคงเป็นเว็บบอร์ดที่อยู่เคียงคู่สังคมไทย ซึ่งมีห้องสนทนาครอบคลุมในทุกหัวข้อที่ให้ทุกคนได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ และเรื่องราวต่างๆ จนเรียกได้ว่า Pantip.com เป็นแหล่งรวมข้อมูลความรู้มหาศาลของคนไทย

อภิศิลป์  ตรุงกานนท์  ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์  Pantip.com  และประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี  เปิดเผยว่า ปัจจุบัน Pantip.com ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องจากผู้ใช้บริการซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 3,000,000 คน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 4,200,000 คนต่อวัน  pageviews  16,000,000 หน้าต่อวัน จากทั้งหมด 35 ห้องสนทนาที่ครอบคลุมในทุกเรื่องราว และจนถึงวันนี้ Pantip.com ยังคงรักษาเป้าหมายที่สำคัญอย่างหนึ่งไว้คือการให้ความสำคัญกับสมาชิกและผู้ใช้บริการเป็นลำดับแรกเสมอ Pantip.com จึงมุ่งเน้นพัฒนาเว็บไซต์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ “Auto Tag”  ที่จะช่วยแนะนำแท็กที่เหมาะสมให้กับผู้ตั้งกระทู้  ให้ ผู้ตั้งกระทู้เลือกใช้แท็กได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้กระทู้เหล่านั้นไปอยู่ในห้องต่างๆที่เหมาะสมกับเนื้อหา ทำให้กระทู้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ตั้งกระทู้และผู้อ่านทั่วไป  โดย Pantip.com ได้สร้างความร่วมมือกับบริษัท ไอน็อกซ์ หรืออินโนเวทีฟ เอ็กซ์ตรีมิสต์ จำกัด และ ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมสารสนเทศและความรู้ขนาดใหญ่ (MikeLab : Massive Information & Knowledge Engineering Laboratory) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.อานนท์ รุ่งสว่าง ร่วมวิจัยและพัฒนาระบบ “Auto Tag” ที่นำเอานวัตกรรมเทคโนโลยี Big Data Analytics ผนวกกับเทคโนโลยีเครื่องจักรเรียนรู้ (machine learning) มาวิเคราะห์ กระทู้ต่างๆ  และแนะนำแท็กที่เหมาะสมให้กับผู้ตั้งกระทู้  งานวิจัยนี้ได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและนำไปใช้งานจริงในระบบของ Pantip.com และมีศักยภาพในการต่อยอดออกไปได้มากมาย

01รศ.ดร.อานนท์ รุ่งสว่าง จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ทาง Pantip.com ได้ใช้ระบบการติดแท็กเป็นตัวกำหนดว่ากระทู้ที่ตั้งขึ้นใหม่นั้นควรจะไปปรากฏอยู่ในห้องสนทนาใด  โดยข้อกำหนดของการติดแท็กคือ  ในทุกครั้งที่มีการตั้งกระทู้     ผู้ตั้งกระทู้จะต้องเลือกติดอย่างน้อย 1 แท็ก แต่ไม่เกิน 5 แท็ก  แต่ปัญหาที่มักพบคือ มีกระทู้ใหม่บางส่วนถูกติดแท็กไม่เหมาะสมกับเนื้อหา  ทางทีมวิจัย MikeLab จึง ได้วิจัย และพัฒนาเครื่องมือที่จะเป็นตัวช่วยแนะนำให้ผู้ตั้งกระทู้สามารถติดแท็กได้ ถูกต้องเหมาะสมตามเนื้อหาและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีด้าน Big Data Analytics ที่วิเคราะห์ และเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้ในการตั้งกระทู้และการติดแท็กจากข้อมูลกระทู้ฝึกสอน (training data) จำนวนมาก และจัดหมวดหมู่ของกระทู้ตามแท็กที่เคยถูกติดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อสร้างเป็นต้นแบบของเครื่องจักรเรียนรู้

จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ข้อมูลกระทู้ของ pantip.com มีปริมาณมาก และครอบคลุมเนื้อหาหลากหลาย เนื้อหาในบางกระทู้สามารถไปปรากฏอยู่มากกว่า 1 ห้องสนทนาได้ งานนี้จึงเป็นงานที่สนุก ท้าทาย และเป็นโอกาสดีต่อทีมวิจัย MikeLab ที่ จะนำเอาเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และเครื่องจักรเรียนรู้ ที่ทางทีมวิจัยฯได้ทำการวิจัยมาอย่างยาวนาน มาสร้างกระบวนการ และเรียนรู้พฤติกรรมการติดแท็กของผู้ใช้จากข้อมูลกระทู้ตัวอย่างที่มีจำนวน มาก และเนื้อหาหลากหลายเหล่านั้น จากนั้นใช้ต้นแบบเครื่องจักรเรียนรู้ที่ได้ ประมวลข้อมูลจากกระทู้ที่ถูกผู้ใช้งานตั้งขึ้นใหม่ และคัดเลือกแท็กที่เหมาะกับเนื้อหาในกระทู้นั้นมาแนะนำให้ผู้ตั้งกระทู้ เลือกใช้ในการติดแท็ก

ความท้าทายที่พบในระหว่างการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ “Auto Tag” ของ Pantip.com นั้น ทาง รศ.ดร.อานนท์เผยว่า เป็นเรื่องของขนาดข้อมูล และจำนวนกระทู้ที่มีเป็นจำนวนมาก และมีจำนวนกระทู้เกิดใหม่เพิ่มขึ้นถึง 4-5 พันกระทู้ต่อวัน และที่สำคัญคือยังรับมือกับความซับซ้อนของภาษาไทยที่มีรูปแบบที่หลากหลายอีกด้วย ซึ่งทางทีมวิจัย MikeLab เองก็ได้นำประสบการณ์ด้านการประมวลผลเกี่ยวกับภาษาไทยมาใช้งานอย่างเต็มที่ ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างมากที่ Pantip.com บริษัท ไอน็อกซ์ และทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถร่วมกันพัฒนานวัตกรรมมาใช้งานในประเทศได้สำเร็จ

ฟีเจอร์ใหม่  “ออโต้แท็ก” (Auto Tag) ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยบนเว็บไซต์ Pantip.com ที่จะช่วยประมวลผลข้อความจากเนื้อหากระทู้ทั้งหมด และแสดงผลแท็กที่เกี่ยวข้องขึ้นมาจำนวน 15 แท็กภายในเสี้ยววินาที ซึ่งทำให้การตั้งกระทู้บนเว็บ Pantip.com ง่ายดาย รวดเร็ว และถูกต้องมากยิ่งขึ้น

 อภิศิลป์ กล่าวทิ้งท้ายว่า วันนี้และในอนาคต Pantip.com จะไม่หยุดนิ่งที่จะหานวัตกรรม มาตอบสนองผู้ใช้งานให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะแค่ คอนเทนต์ไม่พอ นวัตกรรมต้องดีที่สุดด้วยจึงมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้ Pantip.com เป็นแพลตฟอร์มที่เอื้อต่อการแบ่งปันเรื่องราวดีๆ ตามสโลแกน Learn, Share & Fun  เพื่อให้สมาชิกและผู้ใช้บริการมีความสุขกับ Pantip.com  

สำหรับฟีเจอร์ใหม่ “Auto Tag”  เริ่มใช้งานใน  Pantip.com  แล้วเมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา