ไปดูกัน!! “ปูเสื่อที่หัวลำโพง” สำรวจพฤติกรรมใช้พื้นที่สาธารณะของคนในสังคม

567

กลุ่มนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และสถาปนิกรุ่นใหม่จากหลายสถาบัน (ม.ศิลปากร , จุฬาลงกรณ์ฯ , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.เกษตร , ส.เทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , และม.ขอนแก่น) ร่วมกับนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ จัดทำโครงการ Public Transit Lounge หรือ “การทดลองสร้างพื้นที่สาธารณะ” สนับสนุนโดยกรรมาธิการสถาปนิกชุมชน สมาคมสถาปนิกสยามฯ

โดยกิจกรรมนี้เป็นการทดลองเชิงปฎิบัติการ ที่นำเอาเสื่อ 40 ผืน และเบาะที่นั่ง ไปวางในพื้นที่ใจกลางสถานีรถไฟหัวลำโพง ขนาด 144 ตารางเมตร จากนั้นสังเกตพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ดังกล่าวของคนหลากหลายกลุ่ม ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติระหว่างรอขึ้นรถไฟ

test3

ทั้งนี้ก็เพื่อค้นหาคำตอบและตั้งคำถามกับ “ความเป็นสาธารณะ” ของพื้นที่สาธารณะ โครงการนี้นอกจากเป็นการร่วมมือกันของหลายๆ ฝ่ายแล้ว ยังได้รับความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อพื้นที่เพื่อการศึกษาจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อใช้โถงพักรอบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพงเป็นพื้นที่ศึกษาและทดลอง design intervention ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 6 มีนาคม 2559 นี้

test4

test2