วัคซีนโมเดอร์นา 1 ล้านโดส สหรัฐฯ บริจาคถึงไทยแล้ว

8
ภาพ: U.S. Embassy Bangkok

“วัคซีนโมเดอร์นา” จำนวน 1 ล้านโดส จากสหรัฐอเมริกาที่บริจาคให้กับไทย ได้เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เผยแพร่เอกสารข่าวกรณีที่วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยี่ห้อโมเดอร์นา 1 ล้านโดสจากสหรัฐ ถูกส่งถึงประเทศไทย ระบุว่า

วันนี้ สหรัฐอเมริกาส่งมอบวัคซีน mRNA ของโมเดอร์นา จำนวน 1 ล้านโด๊ส เพื่อช่วยชีวิตผู้คนและสนับสนุนการต่อสู้โรคโควิด-19 ของไทยโดยมีนายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐ ประจำประเทศไทย, นายวิชชุ เวชชาชีวะ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ และ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีรับวัคซีนดังกล่าวที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สำหรับการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นาครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่สหรัฐได้มอบวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA ของไฟเซอร์ จำนวน 1.5 ล้านโด๊ส ให้แก่ไทยเมื่อเดือน ก.ค.2564 ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด…

“การจัดส่งวัคซีนครั้งใหม่นี้เน้นย้ำถึงการสนับสนุนที่สหรัฐฯ มีให้แก่ไทยขณะที่เราทั้งสองชาติยืนเคียงบ่าเคียงไหล่เพื่อเอาชนะการระบาดใหญ่ทั่วโลกนี้ วัคซีนล็อตแรกของเราได้ช่วยไทยควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 และล็อตที่สองนี้จะช่วยให้ไทยบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีนประชากรให้ได้ร้อยละ 70 ภายในเดือนมกราคม อันเป็นการปูทางสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ” อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ไมเคิล ฮีธ กล่าว

ก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาได้มอบวัคซีนไฟเซอร์ให้ไทยแล้วจำนวน 1.5 ล้านโดส จนถึงปัจจุบันเท่ากับ สหรัฐฯ ได้มอบวัคซีน mRNA ให้แก่ไทยรวมแล้ว 2.5 ล้านโดส