สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว และชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต พบผู้ว่าฯ ภูเก็ตหารือนำแนวทางภูเก็ตแซนบ๊อกซ์ ไปพลิกฟื้นท่องเที่ยว ฝ่าวิกฤติท่องเที่ยวไทยทุกพื้นที่

39

นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ นายกสมาคมไทยบริการการท่องเที่ยว (TTAA) นำกรรมการ และสมาชิกสมาคมร่วมประชุม “พลิกวิกฤตท่องเที่ยวไทยด้วยตลาดพรีเมียม ฟื้นภูเก็ตสร้างสีสันแห่งความสุข” โดยมี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.). และ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ร่วมจัดการประชุม ณ จังหวัดภูเก็ต

นายสุทธิพงศ์ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้มีประเด็นสำคัญของการหารือระหว่างสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว และชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีการจัดกิจกรรม TTAA – B2Match : Virtual & Hybrid Event และนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ได้นำคณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมเข้าพบ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับการเปิดประเทศตาม นโยบาย ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยใช้ภูเก็ต แซนบ๊อกซ์นำร่อง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้แจ้งให้คณะทราบถึงสถานการณ์ต่างๆ ภายหลังเปิดประเทศ

นายสุทธิพงศ์ กล่าวด้วยว่า สมาคมไทยบริการท่องเที่ยวได้หารือผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในประเด็นเรื่องการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตซึ่งคณะประสบปัญหาในการครั้งนี้ เพราะนอกจากทุกคนต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนแล้ว ยังต้องมีผลตรวจ RT-PCR หรือตรวจ ATK ผลตรวจต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมงและหากตรวจสถานพยาบาลเอกชนอาจเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจ อาทิ การทำR/T PCR ครั้งละไม่ต่ำกว่า 2,000 บาทหรือหากตรวจ ATK ก็เสียประมาณ 450 บาท ซึ่งมีนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางจากสหรัฐอเมริกามายังจังหวัดภูเก็ตพร้อมคณะของสมาคมฯ ได้แสดงความสงสัยในการต้องจ่ายค่าตรวจต่างๆ เพิ่มเติมอีกประมาณ 8,000 บาท ทั้งที่ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ แจ้งว่าเปิดรับนักท่องเที่ยวแต่การอำนวยความสะดวกยังไม่ชัดเจน ทั้งที่มีใบฉีดวัคซีนและผ่านการตรวจมาแล้วก่อนขึ้นเครื่องบินมายังจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่สายการบินมีการตรวจใบฉีดวัคซีนและ ลงข้อมูล Go Phuket รวมถึงลงทะเบียน ศบค. ตอนเช็คอิน แต่เมื่อลงจากเครื่องแล้วก็ยังตรวจอีกครั้งทำให้ขั้นตอนล่าช้าใช้เวลาค่อนข้างมาก

“ถ้าจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามามากกว่านี้อาจจะตกเครื่องได้ เพราะหลายคนยังมีปัญหาในการลงทะเบียน จึงได้นำเรียนท่านผู้ว่าฯ ให้ช่วยหาแนวทางที่สะดวกกว่านี้ ซึ่งท่านได้รับทราบพร้อมทั้งชี้แจงว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆ เหล่า ได้มีการนำไปหาแนวทางแล้ว โดยบางปัญหาก็อาจจะแก้ได้ในจังหวัด บางปัญหาก็ต้องรอแก้จากส่วนกลางซึ่งมี ศบค. เป็นผู้กำหนดมาตรการ ส่วนเรื่องที่ต้องมีการตรวจซ้ำ เพราะพบว่าแม้จะตรวจมาแล้วก็ยังพบผู้ติดเชื้อทั้งที่มีใบตรวจ ATK มาแล้ว จังหวัดภูเก็ตเองได้พยายามทำทุกวิถีทางในการติดตามผู้เดินทางในระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ แบบ Smart Check ระบบติดตามคน และการทำ Big Data เพราะยังคงต้องอยู่กับโควิด-19 อีกระยะหนึ่ง” นายกสมาคมไทยบริการการท่องเที่ยว กล่าว