กลุ่มบริษัทยูนิไทย มอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้กับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

20

กลุ่มบริษัทยูนิไทย มอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้กับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในโครงการ “Unithai ร่วมมือ ร่วมใจ ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงมีความรุนแรงและส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ทางกลุ่มบริษัทยูนิไทย ได้สานต่อโครงการ “Unithai ร่วมมือ ร่วมใจ ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19” เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลต่างๆ ตามพันธกิจหลักของกลุ่มบริษัทยูนิไทย คือ “การพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปไปกับการพัฒนาความเจริญด้านชุมชน และสังคม และสิ่งแวด ล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”

บริษัท ยูไนเต็ด ไทย ชิปปิ้ง จำกัด โดยตัวแทนผู้บริหารจากกลุ่มบริษัทยูนิไทย นำโดย ดร.จารุวรรณ ส่งแสง (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการอาวุโสแผนก Chartering กลุ่มบริษัทยูนิไทย และ IMC Shipping Co Pte. Ltd., คุณพรเพ็ญ ด่านภักดี (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทยูนิไทย และคุณคมกริต ชลวัฒน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน ได้มอบเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร ยี่ห้อ OLIVE รุ่น OLV-10 จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 111,000 บาท แก่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 หรือผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ โดยมีนายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช (ที่ 2 จากขวา) รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน ณ อาคาร 1 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี