พีทีที สเตชั่น ชวนวิสาหกิจชุมชน ร่วมพัฒนาธุรกิจท้องถิ่น กับโครงการ “ใครยังไม่เด็ด ไทยเด็ดโค้ชให้”

13

พีทีที สเตชั่น ร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มธุรกิจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด–19 ด้วยการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพของชุมชนผ่านโครงการ “ใครยังไม่เด็ด ไทยเด็ดโค้ชให้” โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง โครงการไทยเด็ด ของ พีทีที สเตชั่น และ Urban Creature นิตยสารออน ไลน์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่าน ซึ่งจะเปิดรับสมัคร และคัดเลือกแบรนด์ต่างๆ ให้มาร่วมเรียนคลาสพิเศษแบบตัวต่อตัวกับกลุ่ม SMEs ที่เติบโตจากการทำงานในระดับชุมชน ได้รับความนิยมจนได้ก้าวขึ้นมาเป็นแบรนด์ประจำถิ่น อีกทั้งได้เรียนรู้กลยุทธ์ด้านการสร้างแบรนด์ต่างๆ ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ จนถึงการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยความรู้ที่ได้จากโครงการนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการแต่ละรายสามารถนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น สร้างความแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่เหมาะสมให้กับแบรนด์ของตนเอง ทั้งนี้ พีทีที สเตชั่น ยังเปิดโอกาสให้แบรนด์ที่ได้ร่วมกิจกรรม เข้ารับการพิจารณาเพื่อเข้าวางจำหน่ายในโครงการไทยเด็ด ที่ พีทีที สเตชั่น เป็นการสร้างรายได้และความภาคภูมิใจให้กับท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด Living Community ที่ พีทีที สเตชั่น จะเป็นศูนย์กลางของที่จะเติมเต็มทุกความสุข และเติบโตไปพร้อมกับทุกชุมชน สร้างคุณค่าให้กับผู้คน เศรษฐกิจชุมชน และสิ่งแวดล้อม มอบคุณ ภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนในชุมชนได้อย่างเป็นจริงและยั่งยืน

เพียงบอกเล่าเรื่องราวธุรกิจมาที่โครงการ “ใครยังไม่เด็ด ไทยเด็ดโค้ชให้” ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://forms.gle/jGmwUUh7nPrUcYQk6 โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 – 1 ตุลาคม 2564 และประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : https://www.facebook.com/UrbanCreatureTH