เน้นย้ำสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่บ้าน – ป้องกันการติดเชื้อในครอบครัว

7

นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แนะรณรงค์สวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ในบ้านตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ในครอบครัวว่า ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากการสัมผัสสมาชิกในครอบครัวจำนวนมาก จึงขอเน้นย้ำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่ออยู่ในบ้าน รวมทั้งขณะทำกิจกรรมที่มีความใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัว เช่น การชมโทรทัศน์ พูดคุย หรือเมื่อต้องอยู่ในห้องปรับอากาศร่วมกัน รวมทั้งเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียงในบ้าน เนื่องจากมีเชื้อโควิด-19 กระจายอยู่ทั่วไป สามารถติดเชื้อแล้วนำมาสู่ผู้สูงอายุและคนในบ้านได้ตลอดเวลา การทำกิจกรรมร่วมกันภายในบ้านจึงควรแยกให้ชัดเจน เช่น ห้ามรับประทานอาหารและดูโทรทัศน์พร้อมกัน ห้ามพูดคุยโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าภายในบ้านนานเกิน 5 นาที หากสามารถแยกห้องนอนได้ ควรนอนคนละห้อง หรือเว้นระยะห่างให้มากที่สุด เพื่อป้องกันการติดเชื้อภายในบ้าน