ไอแบงก์  มอบน้ำดื่มพร้อมหน้ากากอนามัยธนาคาร  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

18

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์)  นำน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ธนาคาร รวมจำนวน 3,960 ขวด พร้อมหน้ากากอนามัย และสิ่งของจำเป็น ไปมอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2 สนามกีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา  และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกใหม่