บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ร่วมกับ โออิชิ กรุ๊ป มอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่รพ.ศิริราช ผ่านโครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19”

8

รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช รับมอบเครื่องดื่มโออิชิ โกลด์ ชาญี่ปุ่นแท้เพื่อสุขภาพ น้ำดื่มตราช้าง และโออิชิ อีทโตะ แซนวิช จากโครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19” เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลศิริราช โดยมี นายกมลนัย ชัยเฉนียน (คนกลาง) ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นางมนต์ฤดี อัครราช ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบ ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเร็วๆ นี้

บุคคลในภาพ (ซ้ายไปขวา)
1. คุณวิภารัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้จัดการงานประชาสัมพันธ์ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
2. คุณแก้วณิการ์ คงคำ ผู้จัดการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3. คุณมนต์ฤดี อัครราช ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
4. คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
5. รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช
6. คุณจุฑามาศ ค้าแพรดี สำนักงานการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
7. คุณศิระประภา พิณพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)