“สยามคูโบต้า” มอบเงินสนับสนุน “โรงพยาบาลเอราวัณ 2”

17

พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนรับมอบเงินจาก บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส จำนวน 300,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และของใช้ที่จำเป็น ให้แก่ โรงพยาบาลเอราวัณ 2 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีเพิ่มขึ้น ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับโรงพยาบาลสนามฯ เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วย สยามคูโบต้ามุ่งมั่นเคียงข้างสังคมไทย พร้อมส่งมอบกำลังใจให้คนไทยก้าวผ่านทุกวิกฤตการณ์ไปด้วยกัน ภายใต้โครงการ KUBOTA On Your Side ปีที่ 2 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

จากซ้ายไปขวา
1. นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร
2. พลตำรวจโทโสภณ พิสุทธิวงศ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
3. นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
4. พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
5. นางศิลปสวย รวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร
6. นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์