วัตสันร่วมกับ โดฟ จัดแคมเปญ “Watsons Green Ribbon” จำหน่ายโบเขียวระดมทุน มอบรายได้ทั้งหมด ให้กับบ้านพักฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีในไทย

59

8 มีนาคม 2564 –  เมื่อเร็วๆนี้ วัตสัน ผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทย จัดกิจกรรมจำหน่ายโบว์สีเขียว ภายใต้แคมเปญ “Watsons Green Ribbons” ซึ่งจัดขึ้นอย่างเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีในวันสตรีสากล วัตสันร่วมรนณรงค์ และสนับสนุนให้ผู้หญิงรักตัวเอง เคารพตัวเอง ให้ความสำคัญกับสถาณภาพความเท่าเทียมกันในสังคม และเติมพลังบวกให้กับผู้หญิง นำโดย คุณนวลพรรณ ชัยนาม Customer Director วัตสัน ประเทศไทย (คนที่ 2 จากทางซ้าย) ร่วมกับ โดฟ มอบเงินรายได้จากการจำหน่ายโบว์เขียวทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้า  วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (บ้านพักฉุกเฉิน) นำโดย คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (คนที่ 3 จากทางซ้าย) เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนบรรดาเด็กและสตรีที่กำลังประสบปัญหาทั้งทางร่างกายและจิตใจในประเทศไทย

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
1. คุณบดินทร์ เปรมประเสริฐ Marketing Communications Controller วัตสัน ประเทศไทย
2. คุณนวลพรรณ ชัยนาม Customer Director วัตสัน ประเทศไทย
3. คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
4. ดร.เมทินี พงษ์เวช  เลขาธิการและกรรมการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
5. คุณภาคย์ ชีวรักษ์สกุล MT Leader -PCS Unilever Thai Trading Limited
6. คุณกาญจนา แซ่เตียว Customer Manager Unilever Thai Trading Limited