สืบต่อประเพณีทิ้งกระจาด ถ.ตะนาว ปีนี้คึกคัก

290

จัดกันเป็นประจำทุกปีสำหรับ “ประเพณีทิ้งกระจาดที่ศาลเจ้าพ่อเสือ” ที่ถนนตะนาว ซึ่งปีนี้จัดกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา มีผู้เดินทางมาขอรับบริจาคกันคับคั่งอย่างเคยโดยมาจากทั่วกรุงเทพฯ มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่จนแน่นถนนตะนาวบริเวณหน้าศาลไปจนถึงย่านสามแพร่ง แม้จะมีฝนโปรยลงมาก็ตาม ปีนี้ของที่นำมาแจก มีทั้งข้าวสาร อาหารคาวหวาน เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ รวมทั้งการแจกเงินด้วย11041578_762747307187363_4955059749888913741_nพิธีทิ้งกระจาด เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของชาวจีน ที่นับถือศาสนาพุทธ นิยมจัดขึ้นในเทศกาลงานบุญต่าง ๆ โดยคำว่า “กระจาด” หมายถึงสิ่งของที่ถวายพระหรือสิ่งของที่ใช้ทำทาน ชาวจีนถือเป็นพิธีประกอบเมตตาธรรม และการให้ทานแก่ผู้ที่ยากไร้กว่า คือการแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนในสังคม ลดความเห็นแก่ตัว การทำบุญทิ้งกระจาดตามประเพณีนั้นจะมีทั้งการให้ทานผี (เรียกว่า พิธีเปรตพลีโยคกรรม) และให้ทานมนุษย์ ถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ศาลเจ้าพ่อเสือได้จัดสืบต่อมายาวนานหลายทศวรรษแล้ว

12239592_762733840522043_7745542445208945332_n

12227630_762747337187360_2995911001547674991_n

ภาพประกอบจากเพจ ศาลเจ้าพ่อเสือเสาชิงช้า – official