เข้มงวดป้องกันโควิด-19 ในสวนสาธารณะทุกแห่ง – ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

14

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวกรณีมีผู้แสดงความชื่นชมการให้บริการในสวนนวมินทร์ภิรมย์ที่มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด แต่เมื่อประชาชน ผ่านจุดตรวจคัดกรองเข้าไปแล้ว มักจะถอดหน้ากาก หรือหย่อนหน้ากากลงมาห้อยที่ปลายคางขณะวิ่ง หรือออกกำลังกายว่า ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสวนสาธารณะทุกแห่ง ประกอบด้วย การกำหนดประตูเข้า-ออกสวนสาธารณะเท่าที่จำเป็น พร้อมตั้งจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการ ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเข้าใช้บริการ การรักษาระยะห่างทางสังคมระหว่างบุคคล กำหนดระยะห่าง 2 เมตร สำหรับการนั่งพักผ่อนบริเวณสนามหญ้า ไม่อนุญาตให้รวมกลุ่มทำกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป การให้บริการเฉพาะส่วนที่เป็นถนนทางเดิน วิ่ง เพื่อออกกำลังกายเท่านั้น การทำความสะอาดพื้นที่ก่อนและหลังเปิดให้บริการ และทำความสะอาดห้องน้ำทุก 1 ชั่วโมง โดยปิดประกาศมาตรการให้ผู้ใช้บริการสวนสาธารณะรับทราบ พร้อมประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในสวนสาธารณะ เพื่อขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

ขณะเดียวกันได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสวนสาธารณะ รวมทั้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมตรวจสอบการปฏิบัติตนของประชาชนที่มาใช้บริการสวนสาธารณะตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และการรักษาระยะห่างทางสังคมระหว่างบุคคลตลอดเวลาที่ใช้บริการภายในสวนสาธารณะ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อไป