“ผู้ประกาศข่าวช่อง 8” แท็คทีมนำของบริจาคไปช่วยผู้เดือดร้อนน้ำท่วม

51

จากภัยพิบัติน้ำท่วมใน อ. ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ อ. นาดี จังหวัดปราจีนบุรี ทำให้ชาวบ้านในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เขื่อนเกิดน้ำขังน้ำท่วมสูงต้องทนกับสภาพไร้ที่อยู่เป็นเวลาหลายวัน ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ได้นำผู้ประกาศข่าวจากรายการ “คุยข่าวเช้า” ช่อง 8 อาทิ คุณธีระ ธัญญะอนันต์ผล บรรณาธิการบริหารฝ่ายข่าว คุณ ภัทรพล นิธิวรพล คุณบุญญิตา งามศัพพศิลป์ คุณ ชนิตร์นันท์ ปุณณะนิธิ และคุณศศิพงศ์ ชาติพจน์ ไปร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสดจำนวนหนึ่ง ในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยมีตัวแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองจังหวัดรับมอบพูดคุยกับชาวบ้าน

ทั้งนี้ คุณ โจ ธีระ ธัญญะอนันต์ผล บรรณาธิการบริหารฝ่ายข่าวช่อง 8 กล่าวว่า “ หลังจากทางสถานีโทรทัศน์ได้เห็นข่าวภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านว่าได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม ทางช่อง 8 ไม่รอช้า เปิดโครงการ “ช่อง 8 ปันน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม” โดยได้รับบริจาคเงินจากแฟนข่าวช่อง 8 ทั่วประเทศที่มีกำลังทรัพย์ส่งมาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนกันอย่างถ้วนหน้า วันนี้เราจึงได้เป็นสะพานบุญนำเงินที่ได้รับบริจาคไปจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหมดและนำไปบริจาคให้กับผู้ที่เดือดร้อนที่ อ. นาดี จ.ปราจีนบุรี และ อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา ที่เจอภัยพิบัติในครั้งนี้ได้ช่วยบรรเทาความทุกข์ยาก และต้องขอขอบคุณแฟนข่าวทั่วประเทศในการช่วยเหลือร่วมกันในครั้งนี้ และเรายืนยันว่าช่อง 8 จะอยู่เคียงข้างแฟนข่าวทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่ดีดีมีสาระต่อไปครับ”