อธิบดี พช.เชิญชวนคนไทยอุดหนุนกระเช้าของขวัญจากฝีมือภูมิปัญญาไทย ในงาน “OTOP City 2020”

10
มาแล้วเทศกาลช้อป OTOP ของขวัญปีใหม่ อธิบดี พช.เชิญชวนคนไทยอุดหนุนกระเช้าของขวัญจากฝีมือภูมิปัญญาไทย ในงาน “OTOP City 2020” ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ร่วมส่งมอบความสุขปีใหม่ สุขใจทั่วไทยทั้งผู้ผลิต ผู้ให้และผู้ได้รับของขวัญ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นทั่วถึง หนุนเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งยั่งยืน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนเที่ยวงาน “OTOP City 2020” ระหว่างวันที่ 19 – 27 ธันวาคม 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้นำมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญล้ำค่า เป็นของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงอยากให้พี่น้องประชาชนมาอุดหนุนสินค้าOTOP เพื่อประชาชนคนไทย สุขใจทั้งผู้ผลิต ผู้ให้ ผู้ที่ได้รับมอบของขวัญ เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็งตามนโยบายของรัฐบาล

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ โดยปัจจุบันมีประชาชนสนใจมาลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 90,289 ราย มีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 198,988 ผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์ ระดับ 3 – 5 ดาว จำนวน 17,010 ผลิตภัณฑ์ และมียอดจำหน่ายในปีงบประมาณ 2563 ถึง 258,307 ล้านบาท ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังหมู่บ้านและตำบลทั่วประเทศ ทำให้เงินหมุนเวียนไปยังหลายหมื่นครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เป็นไปตานโยบายของรัฐบาล

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ และเพิ่มช่องทางตลาด มอบโอกาสให้ผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชน รัฐบาลจึงมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดงาน OTOP City 2020 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “ของขวัญปีใหม่ ล้ำค่าถูกใจ รวมไว้ใน OTOP City 2020” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 27 ธันวาคม 2563 โดยจะรวมงานหัตถศิลป์ทรงคุณค่า มรดกภูมิปัญญาจากท้องถิ่น แพรพรรณงานผ้า ผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชน มาจัดแสดงและจำหน่ายให้พี่น้องประชาชน เป็นของขวัญปีใหม่ ล้ำค่าจากชุมชน

“ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทย ร่วมอุดหนุนสินค้าจากฝีมือคนไทย มอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของคนไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยกรมการพัฒนาชุมชน มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อธิบดี พช. กล่าว