บำรุงราษฎร์ จับมือ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ชูจุดแข็งศูนย์มะเร็งฮอไรซัน ปักหมุด ‘ศูนย์รักษามะเร็ง’

51

บำรุงราษฎร์ จับมือ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ชูจุดแข็งศูนย์มะเร็งฮอไรซัน ปักหมุด ‘ศูนย์รักษามะเร็ง’ แห่งภาคอีสานและภาคเหนือตอนล่าง ภายใต้โมเดล ‘บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก’

นายสมศักดิ์ วิวัฒนสินชัย (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านบริหาร บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก และ ดร. สาธิต วิทยากร (ที่ 4 จากขวา) ประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงทั้งสองฝ่าย ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อตั้ง “ศูนย์รักษามะเร็งแบบองค์รวม” แห่งภาคอีสานและภาคเหนือตอนล่างภายใต้โมเดล ‘บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก’ (Bumrungrad Health Network) โดยนำ ร่องที่โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก และโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ คาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการภายในไตรมาสแรกของปี 2564 เพื่อขยายการให้บริบาลทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถเข้าถึงมาตรฐานการรักษาตามแนวทางของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้อย่างทั่วถึง ในราคาที่เข้าถึงได้และสอดคล้องกับสภาวะของภูมิภาคนั้น ๆ ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในฐานะโรงพยาบาลขั้นจตุตถภูมิ (Quaternary Care) ซึ่งอยู่บนยอดปิระมิดสูงสุดในการรักษาพยาบาลจะทำหน้าที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ของแพทย์ การให้คำปรึก ษา ตลอดจนแนวทางด้านคุณภาพมาตรฐานและเทคโนโลยีให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทั้งสองแห่ง ซึ่งกรณีที่ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีภาวะของโรคที่ซับซ้อนหรือต้องการการรักษาในขั้นที่สูงขึ้น ก็สามารถส่งต่อไปยังศูนย์มะเร็งฮอไรซัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อทำการรักษาต่อไปได้ และหากผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ก็จะย้ายกลับไปรักษาต่อเนื่องยังโรงพยาบาลต้นทาง นับเป็นโมเดลที่เอื้อประโยชน์กับทุกฝ่าย ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็ง แกร่งให้กับธุรกิจของบำรุงราษฎร์และพันธมิตรให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

ในภาพจากซ้าย
1. นพ. อิศร สุขวนิช ผู้อำนวยการศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกันและสุขภาพครอบครัว โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
2. นพ. ณรงค์ศักดิ์ เกียรติขจรธาดา ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งฮอไรซัน และอายุรแพทย์ด้านโลหิตวิทยาและเนื้องอกวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
3. นายสมศักดิ์ วิวัฒนสินชัย ผู้อำนวยการด้านบริหาร บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก
4. เภสัชกรหญิง อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
5. ดร. สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์เเคร์ จำกัด
6. รศ. นพ. ทวีสิน ตันประยูร ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
7. นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพิษณุเวช
8. นพ.ปิยวัฒน์ จิรัปปภา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี