SYS รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2563

51

นายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟรงค์ มานานมากกว่า 25 ปี เป็นผู้แทนเข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2563 จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย (กลาง) องคมนตรี และนายกลินท์ สารสิน (ซ้าย) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นนี้ มอบให้เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ภาคธุรกิจเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักจรรยาบรรณ ให้เกิดการยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธาแก่สังคม และภาคธุรกิจไทย รวมถึงภาคธุรกิจต่างประเทศอย่างกว้างขวางมากขึ้น ซึ่ง SYS เป็นผู้ผลิตเหล็กเพียงรายเดียว ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณในปี 2563 ณ อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อไม่นานมานี้