สสว. จัดงาน “SME Online … Live Shopping” พาเหรด 200 ร้านดังโลกออนไลน์ ขายสินค้า เพื่อผู้บริโภค

11

สสว. ผนึกกำลัง 7 หน่วยงาน ประกาศความสำเร็จโครงการ SME ONLINE ปี 4 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วยดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง เดินหน้าฝ่าวิกฤติสู่วิถีชีวิตใหม่ ยกร้านเด็ด-ดังจากโลกโซเชียล กว่า 200 ร้านค้า ชวนช้อปสนั่น 10 – 15 ก.ย. 2563 ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น G เดอะมอลล์ บางกะปิ คาดสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังเป็นประธานในการประกาศความสำเร็จโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing และเปิดกิจกรรม “SME online … Live Shopping” ว่า สสว. ได้ร่วมกับ 7 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดโครง การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิดดิจิทัล ทูโกล บอล (Digital to Global) ซึ่งเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาเอสเอ็มอี ไปสู่การเป็นโมเดิร์นไนเซชั่น เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดออนไลน์ในระดับสากล

นายวีระพงศ์  กล่าวอีกว่า สำหรับการดำเนินการในปีนี้ ได้ระดมความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการทำตลาดออนไลน์ในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง พร้อมกลยุทธ์การตลาดแบบดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง เชิงลึก โดยได้ส่งเสริมผู้ประกอบการที่ยังไม่มีร้านค้าออนไลน์ 8,835 ราย ให้ได้เรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจออนไลน์ การเขียนเนื้อหาสินค้า การถ่ายภาพ และการขนส่ง เป็นต้น จนสามารถเปิดร้านค้าใหม่ได้ 4,308 ร้านค้า

นอกจากนี้ สสว. ยังได้ติดตามและส่งเสริมผู้ประกอบการรายเดิมที่มีร้านค้าออนไลน์แล้ว แต่ยังขายไม่ได้ ให้เข้าอบรมเชิงลึก อาทิ การใช้ LINE OA  การใช้ Chat Bot การเจาะกลุ่มลูกค้าด้วย Facebook การทำวิดีโอเพื่อนำเสนอสินค้า การใช้ SEO SEM อีกจำนวน 1,6