พช. จับมือ Shopee สานต่อความสำเร็จ OTOP Next Normal 2020 ช้อปได้ 24 ชม. ทุกวัน ขยายช่องทางการตลาด มุ่งสร้างมาตรฐานสินค้าไทย ต่อยอดความสำเร็จก้าวไกลสู่สากล

15

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของโครงการ “OTOP Midyear 2020 Online” กิจกรรมส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในช่วงวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กรมการพัฒนาชุมชนร่วมมือกับ แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดัง Shopee นำสินค้า OTOP ที่คัดสรรจากผู้ประกอบการทั่วประเทศกว่า 500 ร้านค้าให้ได้เลือกช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ บนแพลตฟอร์มและเวปไซต์ www.shopee.com/otop ทำให้กรมการพัฒนาชุมชนมองเห็นช่องทางการสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนช่องทางการตลาดนี้อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดโครงการ “OTOP Next Normal 2020” ขึ้น ในวันที่ 11 กันยายน – 9 ธันวาคม 2563 นี้

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ในสถานการณ์ที่วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังคงปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่องทั่วโลก ตนหวังว่าการจัดโครงการ “OTOP Next Normal 2020” นี้ นอกจากจะช่วยพลิกวิกฤตทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศแล้วนั้น ยังจะสามารถแสดงศักยภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ OTOP ไทย ให้ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกได้ด้วย จากการรวมพลังกันซื้อและใช้สินค้าฝีมือคนไทย ซึ่งจะช่วยการันตีมาตรฐาน OTOP ไทย ให้โลกได้รับรู้ ซึ่งเมื่อสถานการณ์ต่างๆ คลี่คลายลงแล้ว ก็จะนำไปสู่การเปิดตลาดสินค้าผลิต ภัณฑ์ OTOP ให้กว้างไกลยิ่งกว่าเดิม

การขับเคลื่อน OTOP ที่ผ่านมา มีการส่งเสริมอย่างครอบคลุม ตั้งแต่ด้านการส่งเสริมและยกระดับกระบวนการผลิต การเพิ่มประสิ