DITP จัดแสดง 11 เทรดโชว์ ในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition”

16

DITP จัดแสดง 11 เทรดโชว์ ในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition” เปิดโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) หอการค้าไทยและโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี ในฐานะผู้จัดงานอย่างเป็นทางการของงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX-ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition” จัดแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม 11 ประเภท อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเปิดโอกาสให้ร้านค้าปลีก-ค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร โรงแรม และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง มาเจรจาการค้า ค้นหาพันธมิตร และเครือข่ายทางธุรกิจได้อย่างครบถ้วนภายในงานเดียว

งานนี้มีผู้ประกอบการรายใหญ่ของไทยได้ให้ความสนใจ และเข้าร่วมงานกว่า 500 บริษัท อาทิ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน), บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด, บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น และยังเป็นจุดหมายสำคัญที่ผู้ซื้อทั้งรายใหญ่และรายเล็กทั่วโลกจะมาค้นหาสินค้าและเจรจรธุรกิจ โดยปีนี้มีผู้ซื้อรายใหญ่ที่มาร่วมงานหรือส่งตัวแทนการค้ามาร่วมเจรจาการค้า อาทิ Eastland Food Corporation, Central Restaurants Group, Gourmet Market from The Mall เป็นต้น

สำหรับสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม 11 ประเภท ที่นำมาจัดภายในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition” แบ่งออกเป็น 1) สินค้าอาหารสำเร็จรูป นำเสนอทางเลือกที่หลากหลายของอาหารสำเร็จรูป ร้านอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารขั้นพื้นฐาน 2) เครื่องดื่ม ทั้งที่ไม่มีแอลกอฮอล์และมีแอลกอฮอล์ 3) ขนมและของขบเคี้ยว นำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่หลากหลายตามเทรนด์ล่าสุด 4) อาหารทะเล ความต้องการอาหารทะเลทั่วโลกยังคงเพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นโอกาสในการหาแหล่งธุรกิจที่กว้างขวาง 5) เนื้อสัตว์ ครอบคลุมเทรนด์ของเนื้อสัตว์ ไส้กรอก และสัตว์ปีก 6) อาหารแช่แข็ง กลุ่มอาหารสะดวกซื้อและอาหารพร้อมรับประทาน 7) ข้าวและธัญพืช แนะนำทางเลือกใหม่ที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค 8) ผักและผลไม้ นำเสนอผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและอาหารออร์แกนิคเพื่อตอบสนองความต้องการอาหารปลอดภัยและความยั่งยืนของโลก 9) กาแฟและชา แสดงสินค้าครบวงจรตั้งแต่เมล็ดกาแฟจนถึงอุปกรณ์ทำกาแฟและใบชาสู่ถ้วยชา 10) ธุรกิจบริการด้านอาหาร รวบรวมทุกภาคส่วนของการบริการด้านอาหาร ร้านอาหาร แนวคิดการบริการที่รวดเร็ว และอุตสาห กรรมการจัดเลี้ยง และ 11) เทคโนโลยีด้านอาหาร นำเสนอสินค้าอุปกรณ์แปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยให้ธุรกิจตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค

นอกจากนี้ DITP ยังมีบริการที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ร่วมงาน อาทิ DITP Logistics Pavilion ที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าสำหรับผู้จัดแสดงสินค้าและผู้ซื้อ และ DITP Service Center ที่ให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น