เอสเอ็มไอ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เปิดงานเอฟเอชที มีตแอนด์แมทซ์

9

สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (เอสเอ็มไอ) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เปิดงานเอฟเอชที มีตแอนด์แมทซ์ ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ร่วมเจรจาพบคู่ค้าไทย-ต่างประเทศ

นางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (เอสเอ็มไอ) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (คนกลาง) นายสรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (คนแรกขวามือ) ร่วมกันจัดงานเอฟเอชที มีตแอนด์แมทซ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็กในกลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป อาหารสำเร็จรูป ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในการเจรจาธุรกิจพบคู่ค้าไทยและต่างประเทศ โดยมีนายไพรวัลย์ ไทยนิยม ผู้จัดการศูนย์นวัตกรรม กลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ (คนแรกซ้ายมือ) ร่วมเปิดงานฯ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้