POOL&SPA เปิดแผนธุรกิจสระว่ายน้ำยุค New Normal เจาะทุก segment ครบ จบ ทุกความต้องการ

9

เพราะโควิด-19 ทำให้ภาคธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมต้องปรับตัว ปรับรูปแบบในการบริหารจัดการ เพื่อให้สอด คล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตใหม่ หรือที่เรียกว่า New Normal อีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบไม่มากไม่น้อย คือตลาดสระว่ายน้ำ ที่แม้จะดูห่างไกลจากคนทั่วๆ ไป แต่สระว่ายน้ำเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ทั้งเป็นสถานที่ในการออกกำลังกาย คลายร้อน โดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 ระบาด ทำให้สระว่ายน้ำสาธารณะหลายๆ ที่ต้องปิดตัวลง POOL&SPA ผู้นำด้านออกแบบ ก่อสร้าง วางระบบ จำหน่ายอุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์สำหรับสระว่ายน้ำที่ครบวงจรที่สุดของไทย เปิดแผนครึ่งปีหลัง เน้นเจาะตลาดสระว่ายน้ำทุก segment ครบทุกฟี เจอร์ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า

นางกุลศรา โสณกุล ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ POOL&SPA เปิดเผยว่า “ต้องยอมรับว่าในช่วงที่โรคโควิด-19 ระบาด สระว่ายน้ำสาธารณะถูกสั่งปิด ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำภายในโรงแรม ในโรงเรียน สโมสรในหมู่บ้าน ทำให้ธุรกิจได้รับผลกระทบบ้างเล็กน้อย เนื่องจากสระว่ายน้ำต้องมีการ Maintenance กันอยู่ตลอดเวลา มีการใช้สารเคมีภัณฑ์ มีการดูแลเครื่องและระบบอย่างต่อเนื่อง แต่อาจจะไม่ได้ใช้งานหนักหรือบ่อยเท่าที่ควร บางสระอาจจะเอาน้ำออกเลยก็มี แต่ในส่วนของงานติดตั้ง งานโครงการ งานก่อสร้าง เรายังไม่ได้รับผลกระทบ เพราะส่วนใหญ่เป็นงานกลางแจ้ง ไม่ต้องทำงานใกล้ชิดกับลูกค้าหรือคนอื่นแต่แน่นอนว่าเราได้เพิ่มมาตรการการป้องกัน ทั้งในเรื่องของความปลอดภัย และความสะอาดให้กับเจ้าหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่”

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสหรือไม่ การให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดและมาตรฐานระบบฆ่าเชื้อโรคของสระว่ายน้ำเป็นสิ่งจำเป็นมาก ซี่งทางบริษัทฯ มีสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ในด้านนี้อยู่แล้ว อาทิ

– หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ Dolphin ที่ตอบโจทย์ได้ดีที่สุด ในช่วง New Normal เพราะไม่ต้องพบเจอผู้ คน โดย Dolphin Robot สามารถช่วยข