กลุ่ม ปตท. ร่วมสร้างคุณค่าและสังคมที่เท่าเทียม ผ่านรอยยิ้มบาริสต้าอดีตทหารผ่านศึกและครอบครัว ณ ร้านCafé Amazon for Chance

14

17 สิงหาคม 2563 – กลุ่ม ปตท. นำโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)  บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) และ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมกับ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ นำโดย พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเปิดร้านคาเฟ่ อเมซอน เพื่อการสร้างโอกาส หรือCafé Amazon for Chance สาขาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หาดเตยงาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นสาขาแรกที่ให้บริการโดยทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บจากการรบและครอบครัว ได้เข้ามาทำงานเป็นบาริสต้า เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความเท่าเทียมแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผ่านการดำเนินงานของบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ที่จัดตั้งขึ้นโดย ปตท. และ 6 บริษัท Flagship เพื่อดำเนินงานด้าน Social Enterprise ของกลุ่ม ปตท.

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. กล่าวว่า บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด พัฒนาโครงการ Café Amazon for Chance ด้วยการนำรูปแบบทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของร้านกาแฟ Café Amazon ของโออาร์ ที่มีจำนวนมากกว่า 3,000 สาขา ทั้งในและต่างประเทศ มาออกแบบเป็นธุรกิจเพื่อสังคมให้ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ  โดยผลกำไรจากการดำเนินงานจะนำไปใช้เพื่อขยายผลในการสร้างสาขาเพื่อผู้ด้อยโอกาสแห่งต่อไป ทั้งนี้สำหรับสาขาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนี้ ยังจะนำผลกำไรส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมการอนุบาลแล