แม็คโคร นำพันธมิตรทางธุรกิจ ส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ฯ  30 ร.ร. ในถิ่นทุรกันดารทั่วไทย

16

แม็คโคร นำพันธมิตรทางธุรกิจ ส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ฯ  30 ร.ร. ในถิ่นทุรกันดารทั่วไทย เดินหน้าส่งเสริมโภชนาการนักเรียน พร้อมอบรมความรู้โชห่วยรุ่นเยาว์

ในโอกาสครบรอบ 31 ปี แม็คโคร เน้นภาพชัดในการพร้อมเดินเคียงข้างลูกค้า พันธมิตร และสังคม ภายใต้แนวคิด “ก้าวไปด้วยกัน : The Next Together”  ด้วยการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เดินหน้าส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน จำนวน 30 แห่งใน 30 โรงเรียนทั่วประเทศ

โครงการนี้เกิดจากการระดมทุนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของแม็คโคร ผ่านการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลในโอกาสครบรอบปีที่ 30 ในปี พ.ศ.2562  มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ส่งเสริมโภชนาการในเด็กและเยาวชนในพี้นที่ห่างไกล และใช้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาร้านค้าปลีกรายย่อย มาช่วยฝึกทักษะอาชีพผ่านโครงการ “โชห่วยรุ่นเยาว์”  ให้เด็กๆ ได้มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพด้วย

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังจากได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้าสมาชิก  ร่วมกันนำโภชนาการที่ดีขยายไปสู่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ยังมีนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีภาวะทุพโภชนาการมากถึง  16.5% ล่าสุด แม็คโคร ได้ทยอยส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ให้กับ 30 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียน ตชด. ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ  อาทิ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่, โรงเรียนบ้านห้วยน้ำข