สถาบันอาหาร – สภาอุตสาหกรรม – สภาหอการค้าฯ ชี้อุตฯอาหารไทยฮึดสู้โควิด-19

11

สถาบันอาหาร – สภาอุตสาหกรรม – สภาหอการค้าฯ ชี้อุตฯอาหารไทยฮึดสู้โควิด-19 ส่งออกครึ่งปีแรก 63 หดตัว 2% คาดฟื้นตัวครึ่งปีหลัง 3.6% มุ่งเป้า 1 ล้านล้านบาท

3 องค์กรด้านอุตฯอาหารเผยครึ่งปีแรกของปี 2563 ผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารของไทยลดลงร้อยละ 8.6  ด้านการส่งออกมีมูลค่า 505,584 ล้านบาท หดตัวลงเล็กน้อยร้อยละ 2.0 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 พบกลุ่มสินค้าอาหารแปรรูปขยายตัวเพิ่มขึ้น(+0.1%) ขณะที่กลุ่มสินค้าเกษตรวัตถุดิบหดตัวลง(-3.7%)  ชี้การส่งออกอาหารไทยในช่วงครึ่งปีหลังจะพลิกกลับมาเป็นบวก คาดมีมูลค่าราว 519,416 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6  ประเมินว่าหากกิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัว เงินบาทไม่แข็งค่าและผันผวนมากนัก และการขาดแคลนวัตถุดิบมีแนวโน้มลดลงจากภัยแล้งที่เริ่มคลี่คลาย  ภาพรวมปี 2563 การส่งออกจะมีมูลค่า 1,025,000 ล้านบาท  ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8

สถาบันอาหาร//การแถลงข่าวร่วม 3 องค์กรเศรษฐกิจด้านธุรกิจเกษตรและอาหาร โดย สถาบันอาหาร สภาอุตสาหกรรมฯ และสภาหอการค้าฯ เผยข้อมูลภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารของไทยครึ่งปีแรกของปี 2563 และแนวโน้มครึ่งอีกครึ่งปีหลังของปี 2563 มีตัวแทนหลักของทั้ง 3 องค์กร ประกอบด้วย นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร หน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมนายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายพจน์  อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมให้รายละเอียดสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

นางอนงค์  ไพจิตรประภาภรณ์  ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร หน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ในการประสานความร่วมมือของ 3 องค์กร  ในส่วนของสถาบันอาหารจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้การดำเนินงานของ ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร หรือ Food Intelligence Center  โดยมีสภาอุตสาหกรรมฯ และสภาหอการค้าฯ ร่วมบูรณาการข้อมูล  พบว่าช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 ผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารของไทยหดตัวลงมากที่ร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  เป็นผลมาจากมาตรการล็อคดาวน์ประเทศ  เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 โดยการผลิตสำคัญที่หดตัวลงในช่วงครึ่งปีแรก ได้แก่ น้ำตาลทราย (-38.0%) แป้งมันสำปะหลัง (-4.9%) กุ้งแช่แข็ง (-3.9%) และสับปะรดกระป๋อง (-7.9%