พช. รุกตลาด OTOP ออฟไลน์-ออนไลน์ พลิกวิกฤติหลังโควิด-19 สร้างรายได้ชุมชนเสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก

24

พช. ชู 4 ผลิตภัณฑ์โอทอปต้นแบบ ผู้สืบสานภูมิปัญญาแผ่นดิน พัฒนาสู่ความเข้มแข็ง ต่อยอดการตลาดออฟไลน์-ออนไลน์ สู่ความสำเร็จ พลิกฟื้นวิกฤติโควิด-19 สร้างงานสร้างอาชีพสู่ชุมชนทั่วประเทศ เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงอย่างยั่งยืน พร้อมเชิญชวนเที่ยวงาน OTOP ศิลปาชีพ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษ ในงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2563” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 16 สิงหาคม 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในประเด็น “การส่งเสริมการตลาด OTOP สร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง” พร้อมด้วยตัวแทนผู้ประกอบการ 4 ท่านคือ นางสาวจุไรรัตน์ ไชยวัน ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดผ้าไทยจังหวัดลำพูน และผู้ผลิตผ้าไหมยกดอก จังหวัดลำพูน, นายมนตรี นนทธิ จากมนตรีเครื่องเงิน จังหวัดสุโขทัย, นางสาวปรัชญา ศรียาบ จาก C-Craft Lanna ผ้าม่านผ้าฝ้ายสไตล์ล้านนา จังหวัดลำพูน และนายบัณฑิต คีรีคามสุข ผู้ผลิต Doi Mork Coffee จังหวัดเชียงราย ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า การขับเคลื่อน OTOP ที่ผ่านมา ตั้งแต่ ปี 2544 – ปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้รับผิดชอบโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยการส่งเสริมอย่างครอบคลุม ตั้งแต่ด้านการส่งเสริมและยกระดับกระบวนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ ด้านค