พช. เตรียมจัดงานศิลปาชีพประทีปไทย 8- 16 ส.ค.นี้ รวมสุดยอดงานหัตถศิลป์และสินค้า OTOP กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

14

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เตรียมจัดงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ปี2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ตระการตากับผ้าอัตลักษณ์ ผ้าชนะการประกวด พร้อมชมแฟชั่นโชว์ผ้าไทย เลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์อันทรงคุณค่า ฝีมือสุดประณีตจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ทั่วไทย ตั้งเป้ากระจายรายได้สู่ชุมชนไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท หลังสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 8 –16 สิงหาคม 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันที่ 3 ส.ค.63 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ปี 2563 ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน รังสรรค์งานศิลปาชีพ ความภาคภูมิใจแห่งแผ่นดิน” โดยมี นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายประวิช สุขุม ผู้    อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นายถิรวุฒิ เกษมสันต์ ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวผ่องพรรณ กัลลประวิทย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง นายวิทยา ทรัพย์เย็น รองผู้อำนวยการองค์การตลาด นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมงาน ณ ลานอีเดน ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ตามที่กร