แอกซ่าประกันภัยมอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิรักษ์ไทยเพื่อช่วยช้างไทย

9
ภาพจากซ้ายไปขวา - บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดยนางสาวปวีณา เขมะรังสรรค์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารพันธมิตรธุรกิจ นางสาวสุรีรัตน์ โมฬีชาติ ผู้อำนวยการบริหารสายงานการตลาด ร่วมด้วยนายภูมิใจ ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งทุน มูลนิธิรักษ์ไทย พร้อมด้วยนายสมเจต ขุนศรีอุเชนทร์ กรรมการผู้มีอำนาจและผู้มีอำนาจในงานบริการ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) และนางสาววรินดา วงค์ชัย ผู้อำนวยการบริหารสายงานบุคลากรทางการแพทย์ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ปันน้ำใจช่วยเหลือช้างไทยด้วยการมอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิรักษ์ไทย ภายใต้กิจกรรม “แอกซ่าปันน้ำใจ ช่วยเหลือช้างไทย” เพื่อช่วยเหลือช้างกว่า 100 เชือกในชุมชนปกาเกอะญอ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ให้ได้รับการเลี้ยงดูและมีการจัดสวัสดิภาพที่เหมาะสม ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ช่วยช้าง ช่วยรักษาป่าและชุมชน” ของมูลนิธิรักษ์ไทย