ซีพี ออลล์ ประกาศผลสุดยอดหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 17” “จันทรา รัศมีทอง” คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน

12

ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย ประกาศผลรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563” โดย “จันทรา รัศมีทอง” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน จากเรื่อง “ลูกไม้กลายพันธุ์” รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 100,000 บาท

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 17 ปีของการดำเนินโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ได้คัดสรรหนังสือดีมีคุณภาพทั้ง 7 ประเภทสู่สังคม ประกอบด้วย กวีนิพนธ์, นวนิยาย, การ์ตูน, รวมเรื่องสั้น, วรรณกรรมสำหรับเยาวชน, สารคดี (ทั่วไป) และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อยกย่องเชิดชูนักเขียนคุณภาพ สนับสนุนผลงานที่มีเนื้อหาจรรโลงสังคม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาตนเองด้านการอ่าน การเขียนผลงานคุณภาพเป็นการต่อยอดทางความคิดให้กับสังคมไทย ขยายผลพื้นฐานความรู้ให้เมืองไทยเป็นสังคมที่อุดมด้วยปัญญา

ในปีนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 25 รางวัล และ 6 หนังสือแนะนำ จาก 256 ผลงาน โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มีเพียง 2 ประเภท คือ วรรณกรรมสำหรับเยาวชน และรางวัลนักเขียนร