พช. น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน

14

พช. น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน

กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย ประกาศความสำเร็จ “ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระหว่างเมษายน-มิถุนายน 2563 จากครัวเรือนเป้าหมายทั้งหมดจำนวน 12,977,039 ล้านครัวเรือน เพียง 90 วัน มีประชาชนทั่วประเทศร่วมปลูกผักสวนครัวถึง 12,601,491 ครัวเรือน คิดเป็น 97.11% โดยมี 18 จังหวัดจากทุกภาค ปลูกครบ 100% ได้แก่ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ตาก อุบลราชธานี พัทลุง สุโขทัย อุดรธานี สุราษฎร์ธานี สกลนคร ชัยภูมิ ตราด บึงกาฬ เพชรบุรี มุกดาหาร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ นครพนม และภูเก็ต

แนวทางการขับเคลื่อนเน้นการปลูกผักที่กิน กินผักที่ปลูก มีพืชผักปลอดภัย ประหยัดรายจ่ายในครัวเรือน โดยหากคนไทย 12 ล้านครัวเรือน ประหยัดเงินจากการซื้อผักวันละ 50 บาท กว่า 600 ล้านบาท/วัน 18,000 ล้านบาท/เดือน รวมแล้วประหยัดได้กว่า 200,000 ล้านบาท/ปี

หลังประกาศความสำเร็จ ปลูกผักสวนครัว ระยะที่ 1 เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร มีพี่น้องประชาชนกว่า 12.6 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อน กรมการพัฒนาชุมชนจึงเดินหน้าขับ