หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ อธิบดี พช.ร่วมกับอดีตรองปลัด ยธ.ร่วม “เอามื้อสามัคคี” นำชุมชนพัฒนาพื้นที่ “ศูนย์สวนดินเลี้ยงน้ำ” ต้นแบบหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

อธิบดี พช.ร่วมกับอดีตรองปลัด ยธ.ร่วม “เอามื้อสามัคคี” นำชุมชนพัฒนาพื้นที่ “ศูนย์สวนดินเลี้ยงน้ำ” ต้นแบบหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

11
อธิบดี พช.ร่วมกับ อดีตรองปลัด ยธ.ร่วม “เอามื้อสามัคคี” นำชุมชนพัฒนาพื้นที่ “ศูนย์สวนดินเลี้ยงน้ำ” ต้นแบบหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของชุมชน การเวียนวัฏจักรสร้างสมดุลธรรมชาติ และช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนแข็งแกร่ง
จังหวัดชัยนาท – วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย และ นายธวัชชัย ไทยเขียว อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมีนายสุรพล ท้าวพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี นายเสน่ห์ บุญสุข ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (อดีตพัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี) นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกฯ อบต.บ้านใหม่ อยุธยา และประธานโอทอปเทรดเดอร์ไทยแลนด์ นางเสริมศรี ศรีวงษ์ญาติดี รองนายกฯ อบจ.ชัยนาท นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี ผอ. แขวงทางหลวงสุพรรณบุรี 2 นายกิตติเชษฐ์ ทุ่งสะโร พัฒนาการอำเภอสรรคบุรี นางสุมาลี น้อยสำลี พัฒนาการอำเภอหันคา นายเกษมชัย แสงสว่าง โคก หนอง นา สามัคคี หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี นางลมูล จันทร์วงค์ เกษตรอำเภอสรรคบุรี นายโกวิท คงมี หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 5 (อุทัยธานี) พร้อมด้วยผู้นำชุมชนในพื้นที่ อาสาสมัคร และครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก ณ ศูนย์สวนดินเลี้ยงน้ำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท