สื่อดังญี่ปุ่นสุดทึ่ง!! “ปฏิบัติการ Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร” ของพช. เห็นกับตาชาวบ้านยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตัวเอง ร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด-19

17
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น หรือ JICA (Japan International Cooperation Agency) ได้นำคณะสื่อมวลชนจากประเทศญี่ปุ่น ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อเยี่ยมชมการปลูกพืชผักสวนครัวของประชาชาชน ซึ่งน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ที่ทางกรมการพัฒนาชุมชน ริเริ่มและผลักดันอย่างเข้มข้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนในชุมชนปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่บริเวณหลังบ้านของตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารของประเทศในสภาวะโรคโควิด -19 ระบาดและช่วงเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น โดยใช้วิธีการปลูกพืชผักสวนครัวเองเพื่อบริโภคเองในครัวเรือน โดยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงส่วนหนึ่ง ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทที่ร่วมทุนกับทางญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในครั้งนี้