หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ พช.จับมือสภาพสตรีฯ มอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ชาวแพร่ ถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมชื่นชมชาวจังหวัดแพร่ใส่ผ้าหม้อฮ่อมช่วยรักษาศิลป์ผ้าถิ่นไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

พช.จับมือสภาพสตรีฯ มอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ชาวแพร่ ถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมชื่นชมชาวจังหวัดแพร่ใส่ผ้าหม้อฮ่อมช่วยรักษาศิลป์ผ้าถิ่นไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

14
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ เดินทางไปมอบถุงยังชีพ จำนวน 600 ชุด ในโครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยได้รับเกียรติจากนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นางอัมราพร มุ้งทอง นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการชุมชนได้ร่วมมือกับสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดทำโครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพร