Nikkei Asian review สื่อชั้นนำจากญี่ปุ่น ลงพื้นที่เจาะลึกความสำเร็จปฏิบัติการ 90 วันปลูกพืชผักสวนครัว ณ จ.ปทุมธานี

11

18 มิถุนายน 2563 คุณโยเฮอิ มูรามัสสึ Chief Correspondent Editorial Headquarters for ASIA และทีมงาน ลงพี้นที่สัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างที่ร่วมน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยขับเคลื่อนมาก่อนหน้าจะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งสอดคล้องกับการแก้ปัญหาเรื่องของอาหารการกิน และปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนของคนไทยในสถานการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และถึงตอนนี้ปรากฏผลคืบหน้าไปกว่า 92% ของครัวเรือนเป้าหมายทั่วประเทศ

โดยมีนายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานีนำโดยนางรัตนาวดี ครุยทอง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ในการนี้นายพัลลภ ตันจริยภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน (พช.) นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข็มแข็งชุมชน (พช.) ร่วมลงพื้นที่ประสานงานและอำนวยความสะดวก

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้สื่อญี่ปุ่นได้ให้ความสนใจพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีพื้นที่ในการเพาะปลูกน้อย เช่นที่ ครัวเรือนของนางล