ชมคลิปประมวลภาพจันทรุปราคา+ Super Moon

310

คลิปวีดีโอประมวลภาพปรากฏการณ์จันทรุปราคา และ super moon เมื่อวันที่ 27-28 ก.ย.2558 ที่ผ่านมา (คลิปจากต่างประเทศ)