กสอ. ผนึก กองทุนหมู่บ้าน ลุยอัพสกิลโอทอป ขยายช่องทางขายออนไลน์ ปั้นกูรูอุตฯ ประจำท้องถิ่น

6

29 พฤษภาคม 2563 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ผนึก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) รุดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ต่อยอดมาตรการฟื้นฟูอุตสาหกรรมไทยดีพร้อมทันที 90 วัน ผ่าน 2 กิจกรรม ได้แก่ ปั้นผู้ประกอบการโอทอปดีพร้อม (OTOP DIProm) อบรมทักษะพื้นฐานและเฟ้นหาผู้ประกอบการ เพื่อติวเข้มการค้าออนไลน์ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณ และ
ปั้นผู้เชี่ยวชาญประจำถิ่นให้ดีพร้อม (Expert DIProm) หลักสูตรเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญประจำท้องถิ่น ในการถ่าย ทอดความรู้ด้านอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ตั้งเป้าสร้างผู้เชี่ยวชาญกระจายสู่พื้นที่กว่า 50 จังหวัด

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุมชน ภายใต้มาตรการฟื้นฟูอุตสาหกรรมไทยดีพร้อมทันที 90 วัน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในยุคดิจิทัล 4.0 ตามนโยบายของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จับมือกับ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) จัดตั้งโครงการ “กสอ. “คิด” กทบ. “ช่วย” ธุรกิจชุมชน เรียนแล้ว สร้างได้ ขายเป็น” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ให้มีทักษะการทำการตลาดแบบ e-Commerce ซึ่งได้รับพิจารณางบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 15 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 100 ล้านบาท

นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เปิดเผยว่า กทบ. ตระหนักถึงการพัฒนา ผู้ประกอบการ OTOP มาโดยตลอด จึงได้หารือ กับ กสอ.